top of page

Dluhopisy | Accolade vydává pětileté zelené dluhopisy s úrokem 8 % p.a.

Minimální investice je od 10 tis. Kč a výnos 8 % ročně. Úpis probíhá do 3. června, ale může být pro velký zájem investorů zkrácen.

O skupině Accolade

Accolade je finanční a developerská skupina, která se zaměřuje na výstavbu a následný pronájem velkých logistických a průmyslových areálů. Výstavbu nemovitostí vždy soustředila v blízkosti velkých měst a významných dopravních uzlů a dobře odhadla budoucí poptávku po těchto nemovitostech a lokalitách. Jejím specifikem také od počátku je důraz na udržitelnost – u všech nemovitostí vždy usiluje o certifikaci BREEAM.


Historie úspěchu skupiny Accolade se datuje k začátku minulého desetiletí. Ekonomická konjunktura a růst poptávky přiživený mimo jiné i covidovou pandemií, přinesl skupině během deseti let miliardové zisky a katapultoval její zakladatele, Milana Kratinu a Zdeňka Šoustala, do první byznysové třídy.


Před deseti lety založila skupina Accolade nemovitostní fond kvalifikovaných investorů Accolade Industrial Fund, který dnes patří mezi největší fondy v ČR. Spravuje nyní 33 logistických a průmyslových parků ve střední a západní Evropě v celkové hodnotě přesahující 40 miliard korun. Za posledních 5 let přinesl fond investorům nadstandardní zhodnocení 69 % a od založení se může pochlubit výnosem lehce přes 11 % p.a.


Fond Accolade Industrial je však určen výhradně kvalifikovaným investorům s minimální investicí od 75 tis. euro (tj. cca 1,9 mil. korun). Nyní skupina Accolade přichází také s nabídkou finančně dostupnějších dluhopisů, kde je možné investovat už od 10 tisíc korun.

Parametry emise dluhopisů Accolade

Název

ACCOL.FC1 8,00/29

ISIN

CZ0003561441

Výplata výnosu

Pololetně ve výši 8,00 % p. a.

Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu

10 000 CZK

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota

1,5 mld. CZK s možností navýšení na 3 mld. CZK

Datum emise

14. 6. 2024

Datum splatnosti dluhopisu

14. 6. 2029

Kotace

BCPP

Status

Seniorní, zajištěný finanční zárukou Ručitele emise


Emitent a ručitel dluhopisů Dluhopisy vydává společnost Accolade Finco Czech 1, s.r.o. Jde o entitu založenou za účelem vydání dluhopisů a následného poskytování financování dalším podnikům ze skupiny. Společnost je 100% vlastněná mateřskou společností Accolade Holding a.s., která současně poskytuje finanční záruku za splacení dluhopisů.


Finanční záruka je právně závazným slibem, že ručitel pokryje jakékoli dluhy, vzniklé neschopností emitenta splatit jmenovitou hodnotu a úrokové výnosy. Vzhledem k ekonomické síle ručitele, poskytuje tato záruka významný faktor snižující riziko investice.


Finanční situace ručitele

Dle konsolidovaných finančních výkazů dosáhla skupina za úvodní polovinu roku 2023 (data za 2. pololetí prozatím nejsou k dispozici) zisku po zdanění ve výši 715 milionů Kč a vlastní kapitál skupiny poprvé přesáhl hodnotu 10 miliard Kč.


Vybrané finanční informace v mil. Kč


1. pol. 2023

2022

2021

Zisk

715

1 529

3 381

Vlastní kapitál

10 687

9 943

8 469

Podíl vlastního kapitálu na aktivech

40,2 %

39,2 %

41,9 %

Aktuální hodnota dokončených nemovitostí i nemovitostí ve výstavbě je přes 18 miliard korun, vůči kterým skupina eviduje úvěry za přibližně 12 miliard Kč. Ukazatel LTV, který porovnává čistou zadluženost s hodnotou aktiv (především nemovitosti), v roce 2023 mírně klesl a dosahuje hodnoty 54,3 %.


Accolade Holding a.s. tak pracuje s relativně rozumnou finanční pákou, která snižuje rizika související s případným poklesem cen průmyslových nemovitostí.


Zadlužení skupiny v mil. Kč


1. pol. 2023

2022

2021

Čistá zadluženost

11 963

12 105

8 429

Hodnota aktiv

22 033

21 634

17 630

Ukazatel

54,3 %

56,0 %

47,8 %


Zajištění dluhopisů

Mimo uvedenou finanční záruku ručitele, obsahují emisní podmínky i dodatečné povinnosti pro ručitele. Jako klíčový kovenant (závazek) vnímáme především maximální výši LTV na úrovni 65 %. Jde o klíčový ukazatel, který stanovuje maximální podíl majetku, jenž může být financován dluhem.


Ručitel je také povinen udržovat minimální výši vlastního kapitálu na hodnotě 30 %. V případě potřeby umožňují emisní podmínky také zřídit zástavní právo. Tyto kovenanty mají zásadní význam pro udržení finanční stability ručitele, což opět snižuje riziko investice do dluhopisů.


Hlavní informace o emisi

S ohledem na finanční sílu skupiny Accolade a sjednané kovenanty, nesou dluhopisy poměrně solidní úrokový výnos 8 % p.a., vyplácený pololetně, vždy k 14. červnu a 14. prosinci. Splatnost dluhopisů je 5 let a celkový objem emise bude 1,5 miliardy Kč, s možností navýšení na 3 miliardy korun.


Podstatnými faktory, které mohou pomoci k rozhodnutí o nákupu dluhopisů, je také předpokládané přijetí k obchodování na BCPP (tedy investory často požadovaná likvidita) a omezené možnosti emitenta předčasně splatit dluhopisy. Právo dřívějšího splacení ze strany emitenta je nejdříve k datu 14. 6. 2028, což dává investorům jistotu zajištění relativně vysokého úrokového výnosu po dobu minimálně čtyř a půl let.


Emitent se v emisních podmínkách zavázal, že finance použije výlučně k financování či refinancování projektů skupiny spadajících do kategorie „Zelené budovy“. Jde o výstavbu nemovitostí splňující standardy environmentálně udržitelných projektů.


Shrnutí

Aktuální emise dluhopisů skupiny Accolade se jeví jako investičně atraktivní a určitě stojí za to, se nad parametry emise zamyslet. Vzhledem k finanční síle ručitele emise, sjednaným kovenantům, očekávanému obchodování na pražské burze a solidní výnosnosti, lze očekávat výrazný zájem investorů.


Pokud by vás zajímalo, jakým způsobem je možné dluhopisy nakoupit, neváhejte se na nás obrátit a my vám se vším rádi pomůžeme.Comments


bottom of page