top of page

PRIME FUND | Technologie, ekologie a inovace na jednom místě.

Kdo neinovuje, jako by nebyl. S touto myšlenkou byla založena česká investiční skupina PRIME FUND, která se orientuje na technologické a inovativní private equity investice. V turbulentní době, kdy se investiční trhy mění nepředvídatelnými způsoby, může být pro investory výzvou najít jasný směr. V tomto kontextu PRIME FUND SICAV představuje svou strategii: specializace na investice v oblasti inovací s důrazem na hodnoty ESG.


„Naším cílem jsou inovace, které přinášejí pokrok v technologiích, v komunikaci, ale zároveň také podporují udržitelnost a zastávají férový přístup v sociální sféře,“ sdělují zakladatelé skupiny, Jan Svoboda a Dušan Moskaliev. V rámci své strategie si PRIME FUND SICAV stanovuje za cíl podílet se na vedení a rozvoj společnosti. Toto zabezpečení by pak umožňovalo zakladatelům těchto společností mít více prostoru a času na soustředění se na inovace, rozvoj produktu a růst svého podnikání.


PRIME FUND SICAV je fond kvalifikovaných investorů, který vznikl v tomto roce, a ke konci měsíce září spravuje svým investorům přes 100 mil. Kč. Jako typický zástupce investičních fondů zaměřených na oblast private equity chce fond pro jeho investory dosáhnout cílového výnosu pohybujícího se mezi 12–15 % ročně, což uvádí i v oficiálních informačních materiálech.


Kdo stojí za PRIME FUND?

Když mluvíme o PRIME FUND, hovoříme o týmu vysoce kvalifikovaných odborníků s hlubokým know-how z různých oblastí, od financí, přes obchod, investice až po marketing. Mezi klíčové postavy patří zakladatelé Dušan Moskaliev a Jan Svoboda. Jan Svoboda, s více než 15 lety zkušeností v oblasti venture kapitálu, založil nemovitostní fond Vertex Fund a působil na vedoucích pozicích v TV Prima a České televizi. Dušan Moskaliev, má více než dvacetiletou praxí v bankovnictví, pracoval pro finanční giganty jako například Deutsche Bank, byl zakládajícím partnerem skupiny nemovitostních fondů ZDR Investments a založil první investiční fond zaměřený na veterinární péči v České republice.


Klíčové sektory a zaměření

PRIME FUND klade velký důraz na

Umělou inteligenci (AI)

​Tento sektor zažívá boom, a v příštích letech se očekává jeho masivní vliv na trh práce.

​eCommerce

Online nákupy a integrace offline a online obchodů představují obrovský potenciál růstu.

ESG a recyklaci

Udržitelnost, dekarbonizace a recyklace plastů jsou středem zájmu s obrovskými investicemi směřujícími k technologiím zaměřeným na obnovitelnou energii a recyklaci.

Mimochodem i společnost BlackRock, největší správce majetku na světě, zdůrazňuje význam těchto sektorů v budoucnosti investování. Podle BlackRock má AI velký potenciál ovlivnit budoucnost investování, od predikčních modelů až po hluboké tržní analýzy. Bezemisní ekonomika, zejména s důrazem na ESG, je rovněž klíčovým trendem, který ovlivní budoucí investice. PRIME FUND, s jeho zaměřením na tyto oblasti, tak investuje v souladu s těmito globálními trendy. Ačkoliv má fond lokální kořeny a ambice ve střední a východní Evropě, PRIME FUND má nesporně globální vizi.

Synergie PRIME FUND SICAV a PRIME FUND Lab

Skupina PRIME FUND je rozdělena do dvou hlavních částí – PRIME FUND Lab a PRIME FUND SICAV. PRIME FUND Lab slouží jako inkubační platforma pro začínající podniky, kde je kladen důraz na jejich rozvoj a posílení, aby mohly růst a stabilizovat se na trhu. PRIME FUND SICAV. Jakmile společnosti v Labu dosáhnou určitého stupně zralosti a stávají se etablovanými společnostmi, existuje možnost jejich převedení do PRIME FUND SICAV, který se zaměřuje na investice do takových firem. Tento model by měl zajišťovat, že prostředky klientů vkládané do PRIME FUND SICAV budou investovány do společností, které prošly procesem vývoje v PRIME FUND Labu.

Kam PRIME FUND SICAV dnes investuje?

V portfoliu PRIME FUND SICAV najdeme společnosti, které nabízejí řešení aktuálním problémům:

Foxdeli

Nabízí po-nákupní marketingovou platformu pro e-shopy, zaměřenou na zlepšení zákaznického zážitku. Svým řešením pomáhá e-shopům personalizovat komunikaci se zákazníkem v průběhu doručení objednávky, bez ohledu na to, jaký externí přepravce je využívá. Tato platforma, která umožňuje e-shopům efektivněji řídit proces doručení a komunikovat se svými zákazníky, si získala důvěru mnoha významných hráčů na trhu e-commerce, včetně společnosti Decathlon. Foxdeli také expanduje do zahraničí, s konkrétním plánem expanze na evropské trhy a v budoucnu i na americký trh, kde očekává, že se setká s velkým zájmem díky svým unikátním řešením.


ETW

Představuje firmu, která se zaměřuje na přeměnu plastového odpadu na užitečný materiál – kvalitní regranulát. Během pěti let své existence přilákala pozornost jak domácích, tak zahraničních investorů, včetně PRIME FUND, který zde investoval desítky milionů korun. Díky své technologii dokáže ETW vyrábět regranulát, který nachází uplatnění v řadě produktů, od strečových fólií po nádrže na vodu. S rostoucím zájmem z obalového a petrochemického průmyslu a předpokládaným nárůstem zákazníků z dalších oborů se firma snaží zvyšovat svůj tržní podíl. Podle Jana Svobody má ETW potenciál vytvořit významný obrat na každé z nových výrobních linek a naplnit rostoucí poptávku po recyklovaném plastu v Evropě, kde legislativa stále více podporuje udržitelné materiály. Je potřeba závěrem doplnit, že společnost ETW je nyní součástí portfolia PRIME FUND Lab, ale její začlenění do PRIME FUND SICAV má dle vyjádření zástupců skupiny PRIME FUND nastat ve čtvrtém kvartálu 2023, tedy během velmi krátké doby.

Pro koho může být PRIME FUND vhodný?

Je potřeba říct, že společnosti, do kterých fond investuje, byť mají značný potenciál a globální ambice, jsou stále v rané fázi svého vývoje a k rozvinutí svého potenciálu budou potřebovat dostatek času. S tímto vědomím je potřeba k investici do fondu přistupovat – jako k dlouhodobému uložení peněz do veřejně neobchodovaných firem. V rámci poradenské společnosti Long Capital (taktéž autoři webu Kvalifikovane investice.cz) tyto společnosti a jejich čísla sledujeme a jsme schopni poskytnout případnou konzultaci.

Rozhodně by zkušený investor, pro kterého PRIME FUND SICAV může být vhodný, měl i tak zvážit, jak velký objem svých prostředků fondu chce svěřit. Jednak díky výše zmíněným skutečnostem, a jednak protože jde o fond kvalifikovaných investorů se souhrnným ukazatelem rizik 6 (na stupnici 1 až 7), což ho řadí mezi ty nejdynamičtější fondy. Finální úvahu o investici do takového investičního nástroje je vhodné probrat se svým investičním poradcem.

Parametry PRIME FUND

Fond

PRIME, podfond PRIME FUND Tech

Cílený Výnos

12—15 % p.a.*

Vstupní poplatek

max. 5 %

​Výstupní poplatek

až do výše 50 % při odkupu do 1 roku

až do výše 40 % při odkupu mezi 1.–2. rokem

až do výše 30 % při odkupu mezi 2.–3. rokem

0 % při odkupu po 3 letech

Management fee

2 % p.a.

​Výkonnostní odměna

VIA – 70 % nad 12 % p.a., princip High water mark

Minimální investice

1 000 000 Kč

​Minimální investiční horizont

4 roky

​Vypořádání odkupu

do 180 dní po skončení kalendářního čtvrtletí, v němž byla podána žádost o odkoupení investičních akcií.

Stanovení výkonnosti fondu

kvartálně, k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.

Depozitář

Česká spořitelna, a.s.

Obhospodařovatel

TILLER investiční společnost a.s.bottom of page