top of page

Conseq depozitní+ aneb "Jak ukládat peníze u ČNB"

Když se řekne investiční fond nebo obecně investice, mnohým vytanou na mysli pojmy jako riziko, nejistota, poplatky a podobně. Tentokrát si ale představíme fond, do kterého z různých důvodů stále více investorů přesouvá peníze z bank a bankovních vkladů, a to i ty, které chtějí mít rychle k dispozici. Řeč je o fondu kvalifikovaných investorů Conseq depozitní+.


Reakce na očekávané zvyšování úrokových sazeb

Vznik fondu na konci roku 2018 byl výsledkem úvah na téma úrokových sazeb České národní banky. Připomeňme si, že v té době sazby pomalu rostly, z pohledu fondu klíčová dvoutýdenní repo sazba z 0,75 % p.a. v únoru na 1,75 % v listopadu 2018. V té době si ale kolegové z Consequ nejspíše nepředstavili současnou situaci, kdy od začátku února 2022 dosahuje dvoutýdenní repo sazba ČNB již 4,50 % p. a. a s ohledem na úroveň inflace a inflační očekávání je možné, že ještě poroste.

Základní myšlenka za vznikem a strategií fondu je vlastně poměrně jednoduchá. Snahou je nabídnout klientům to, na čem vydělávají banky. Mimochodem, když si někdo uloží peníze u banky, ta si je obvykle nenechá, ale dále je poskytne jako úvěry nebo si je sama uloží, a to u ČNB, třeba právě za zmíněnou repo sazbu. Čili banka pak vydělává nominálně 4,5 %, klientovi připíše například 3 % p. a. (v lepším případě) a 1,5 procentního bodu rozdílu je její příjem. Fond Conseq depozitní+ to mění, když připisuje klientům celý výnos, samozřejmě snížený o náklady fondu. Ty však loni činily jen 0,39 % p. a. + 0,03 % p. a., které si aktuálně nechávají banky, jež Conseq ke zprostředkování repo obchodů oslovil (ukládat finance u ČNB může jen banka). Po odečtení nákladů fondu se dostáváme k očekávanému výnosu zhruba 4,1 % ročně. S tím, že většina peněz je uložena u České národní banky.


Co je repo operace

Pojďme si ve stručnosti vysvětlit, co to vlastně ta repo operace je.

  • Jde o poskytnutí půjčky zajištěné převodem nebo zástavou podkladových aktiv.

  • V našem konkrétním případě to znamená, že Conseq depozitní+ (respektive banky, které si na to najme) půjčí peníze ČNB.

  • Jde o dvoutýdenní repo sazbu, tedy na 14 dní.

  • Po poskytnutí půjčky dostane Conseq do zástavy cenný papír – poukázku ČNB.

  • V okamžiku splacení půjčky vrací Conseq České národní bance cenné papíry – poukázky ČNB.

  • Vše se opakuje tak dlouho, dokud klienti nepotřebují peníze a nevyberou je z fondu.


Kromě repo operací také dluhopisy

V době, kdy Conseq fond zakládal, se dvoutýdenní repo sazba ČNB pohybovala kolem 1 % ročně. To není mnoho. Byl předpoklad, že sazby porostou, ale nikdo neznal tempo ani míru. Než centrální banka začala sazby zvedat, stihl základní úrok spadnout až na 0,05 % v březnu 2020. Aby byl fond připraven i na takovou situaci a poplatky za správu nezpůsobovaly klientům ztráty, rozhodli se v Consequ umožnit fondu investovat část majetku (aktuálně 18 %) i do jiných cenných papírů. Nyní (a ostatně i typicky) se jedná o zajištěné korporátní zero bondy (dluhopisy, kde je výnos realizován při splatnosti) a takzvané floatery (dluhopisy, jejichž výnos se odvíjí od tržních podmínek).

Dluhopisy v portfoliu fondu jsou zajištěné buď ručitelskými směnkami nebo podkladovými akciemi fondů (například ZDR Investments, Accolade a podobně), případně za ně ručí mateřská společnost (ŠkoFIN vs. Volkswagen AG), eventuálně jsou zajištěny zástavním právem k nemovitostem (například Všehrdova).

Emitenti mají buď externí rating (například ŠkoFIN BBB+ od S&P, Ferratum B+ od Fitch), nebo jej stanoví Conseq vlastním interním posouzením na bázi přístupu Moody's.

Samozřejmostí jsou takzvané kovenanty, tedy závazky emitentů k udržování hospodaření daných firem „v určitých mantinelech“, které zajistí jejich schopnost splácet závazky. Především jde o omezení dalšího zadlužování, výše dluhu relativně k provozním výsledkům, LTV (hodnoty dluhu k hodnotě aktiv) a další.

Všechny cenné papíry mají velice krátkou splatnost, v průměru do jednoho roku (konkrétně zhruba 2 měsíce). Aktuální durace celého fondu činí minimálních 0,12. Durace samotného dluhopisového portfolia je 0,6.

Pro pořádek uveďme, že se v majetku fondu mohou v menší míře objevovat i další nástroje, jako jsou pokladniční poukázky nebo kolateralizované (zajištěné) zápůjčky, a fond může – především kvůli měnovému zajištění – používat i finanční deriváty jako swapy, forwardy a další.


Historická výkonnost

Jak se fondu s tímto nastavením od jeho založení dařilo? Údaje jsou k 22. 3. 2022.


Conseq depozitní+ | Vývoj od počátku do 22. 3. 2022 | zdroj: Conseq

Výnos 1M

Výnos 3M

Výnos 6M

Výnos 12M

Výnos 2022

Výnos p.a. za 3R

Výnos p.a. za 5L

0,37 %

0,80 %

1,14 %

1,49 %

0,80 %

1,30 %

N/A

Pro úplnost dodejme, že ČNB začala razantně zvyšovat sazby až ve třetím čtvrtletí 2021. Takto se pak od vzniku fondu vyvíjela dvoutýdenní repo sazba centrální banky.


Týdenní likvidita

Jednou ze silných stránek fondu je jeho likvidita. V prvních letech bylo možné do fondu vstoupit i z něj vystoupit každých 14 dní, od 15. března 2022 je to možné každý týden. Obchodním dnem je úterý, následují 3 pracovní dny na vypořádání a do dvou dnů bývají peníze převedeny na účet klienta - peníze tak obvykle bývají vyplaceny do týdne (5 pracovních dnů).


Základní parametry fondu

Minimální investice

1 milion Kč

Cílené zhodnocení

4,2 % p.a.*

Vstupní poplatek

až 0,5 %

Výstupní poplatek

není

Investiční horizont

1 rok

Třídy podílových listů

CZK růstová

TER** v roce 2021

0,39 %

Výkonnostní odměna pro fond

není

Vypořádání odkupu

obvykle do 5 pracovních dnů

Oceňování

týdně (v úterý)

Obhospodařovatel

Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Depozitář

​UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

* Závisí na aktuálních úrokových sazbách vyhlašovaných ČNB

** TER znamená Total Expense Ratio a vyjadřuje celkovou nákladovost fondu v daném roce


Jak se fondu daří a kdo do něj investuje

V současnosti je ve fondu již 2,52 miliardy Kč (k 22. 3. 2022), přičemž jen za leden a únor investoři do fondu poslali 770 milionů. Aktuálně má fond cca 320 investorů. Z velké části se jedná o institucionální investory, jako jsou fondy, obce, církve, bytová družstva nebo nadace. Jde tedy o investory, kteří více než cokoli jiného oceňují právě bezpečí.


Závěrem

Conseq depozitní+ je v dnešní době zajímavou volbou pro držení likvidity.

  • Výnos na úrovní sazeb vyhlašovaných centrální bankou,

  • s kreditním rizikem České národní banky (a v menší míře i krátkých zajištěných korporátních dluhopisů),

  • bez výstupních poplatků a

  • s týdenní likviditou

je v současné době jedním z nejkonzervativnějších investičních nástrojů v Česku.

Comments


bottom of page