top of page

SLUŽBY AUTORŮ

Máme společný cíl,  dlouhodobé zhodnocování investic.

Investor má radost, protože se jeho kapitál zhodnocuje

PORADENSTVÍ

Privátní investiční poradenství

Přemýšlíte, jak velkou část peněz investovat do akcií, dluhopisů nebo nemovitostí? Přejete si individuální péči a ochranu svého majetku před ztrátou hodnoty? Chcete investovat bez vstupních poplatků? Máte zájem o pravidelný a přehledný reporting?


Využijte privátní investiční poradenství. Kvalitní poradenství má být do značné míry závislé na splnění záměrů klienta, tedy na jeho výnosech.

 

Vy i poradce pak máte společný cíl, a tím je dlouhodobé reálné zhodnocování vašich investic.

NÁSTROJE

Zprostředkování nákupu a prodeje investičních nástrojů

Hledáte optimální investice?
Můžete využít naše znalosti, zkušenosti a rozhled na trzích. Z více než tisíce investičních nástrojů vybírají autoři pro každého zákazníka ty, které odpovídají jeho požadavkům na výnos, riziko a likviditu. Srozumitelně vysvětlí jejich podstatu, poplatky, lhůty pro nákup/prodej a další vlastnosti, abyste se mohli sami kvalifikovaně rozhodnout.

Následně zajistí veškerou administrativu. U této služby klient hradí vstupní poplatek, neúčtuje se však podíl na výnosu. 

Zasedací místnost, kde se jedná o kvalifikovaných investicích

Znalosti a zkušenosti

Využijte znalosti a zkušenosti autorů ze světa finančních trhů. A protože je investice  baví, stále  se učím a hledají nové příležitosti.

Bez vstupních poplatků

V rámci investičního poradenství neplatíte vstupní poplatky. Investice tak mohou vydělávat od prvního okamžiku.

Čas

Nevíme kolik ho máme, víme jen, že ho máme omezené množství. Věnujte tak svůj čas tomu, co naplňuje Vás.

Podíl na výnosu

Žádné fixní poplatky, ale podíl na skutečném výnosu Vašeho portfolia. Není nic lepšího, než být s poradcem na jedné lodi.

Přehled

Vždy je zásadní jednoduchost. Díky srozumitelnému reportu, který obdržíte každý měsíc, si snadno udržíte přehled.

Společný cíl

Když nebudete vydělávat Vy, nebude vydělávat ani poradce. Důležitý je společný cíl... Aby Vám Vaše peníze vydělávaly.

bottom of page