top of page

Upozornění pro investory

Příspěvky na internetových stránkách www.kvalifikovaneinvestice.cz jsou vytvořeny vázanými zástupci (příp. jejich pracovníky) investičního zprostředkovatele OK PROFIT a.s.  a nejsou v žádném případě nabídkou ke koupi nebo úpisu v nich zmíněných investičních nástrojů, ani individualizovanou investiční radou týkající se těchto investičních nástrojů.


Pokud určitý příspěvek představuje nějaký investiční nástroj, má takový příspěvek pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout čtenářům základní informace. Účelem takového příspěvku není nahradit povinně vytvářené informační dokumenty (např. statut fondu, prospekt dluhopisu, sdělení klíčových informací atd.), se kterými by se měli čtenáři v případě zájmu o investici určitě také seznámit.


Pokud určitý příspěvek obsahuje údaje o výkonnosti investičního nástroje, finančního indexu nebo investiční služby v minulosti, upozorňuje autor daného příspěvku čtenáře na to, že uvedené číselné údaje se skutečně týkají minulosti a výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.


Pokud určitý příspěvek obsahuje údaje o budoucí výkonnosti, upozorňuje autor daného příspěvku čtenáře na to, že tato prognóza není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.


Pokud určitý příspěvek obsahuje jakékoliv údaje o výkonnosti, upozorňuje autor daného příspěvku čtenáře na to, že tato výkonnost je založena na hrubých hodnotách, a proto je potřeba k získání čistých výnosů zohlednit vliv provizí, odměn a dalších poplatků, a dále že se výnos pro investora může zvýšit nebo snížit také v důsledku kolísání měnových kurzů.

Web www.kvalifikovaneinvestice.cz společnost Advisor 4.0 s.r.o., která není držitelem povolení udělovaného Českou národní bankou k poskytování investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

bottom of page