top of page

Direct VIGO SICAV | Investice ve stabilní oblasti pojišťovnictví

Fond kvalifikovaných investorů Direct VIGO SICAV je součástí skupiny VIGO Investments, která byla založena v roce 2013 Pavlem Řehákem, bývalým generálním ředitelem České pojišťovny. Od svého vzniku se skupina VIGO Investments etablovala v oblasti pojišťovnictví, finančních služeb a mobility. Fond byl založen v roce 2018, a zaměřuje se na podporu dceřiných společností celé skupiny, které přinášejí nové přístupy v pojišťovnictví, mobilitě a technologických řešeních, a to prostřednictvím dluhopisů skupiny, které jsou výhradním aktivem fondu.

Strategie a portfolio fondu

Strategie Direct VIGO SICAV je navržena tak, aby prostřednictvím dluhopisů společnosti, která je součástí skupiny VIGO Investments, mohl investor participovat na výkonnosti celé skupiny, resp. jejích dceřiných společností, mezi které patří etablované i rozvíjející se společnosti z oblasti pojišťovnictví, finančních služeb či mobility. Ekonomický úspěch těchto společností tedy má být zárukou schopnosti emitenta dluhopisů dostávat svých závazků vůči věřiteli, kterým je právě fond VIGO Direct Sicav resp. jeho investoři.


Mezi klíčové dceřiné společnosti generující výnos skupiny VIGO Investments patří:

  • Direct pojišťovna: Největší pojišťovna v českém vlastnictví, dlouhodobě patřící mezi neoblíbenější pojišťovny v ČR, která se snaží být fér a přátelská k svým klientům.

  • Direct Fidoo: Nabízí chytrá řešení pro digitalizaci firemních výdajů, transformuje papírové procesy do digitálních a inovativních procesů, čímž šetří čas a zvyšuje efektivitu firem.

  • Direct auto: Pomáhá zákazníkům být tam, kde potřebují, a nabízí výjimečná místa pro servis vozidel, kde klienti rádi svá auta svěří.

  • Birne by Direct: Poskytuje flexibilní operativní leasing bez omezení kilometrů a možností zrušení smlouvy kdykoliv po dvou měsících, což zákazníkům umožňuje mít auto bez zbytečných závazků.

  • Direct technologies: Vyvíjí inovativní a chytrá řešení založená na datech a zkušenostech, která podporují nejen klienty Direct pojišťovny.


Toto složení umožňuje fondu generovat výnosy z již etablovaných ziskových společností (např. Direct pojišťovna) a zároveň podporovat inovace (např. Direct Fidoo) a růst skupiny VIGO Investments.


Direct pojišťovna jako stěžejní prvek skupiny VIGO Investments


Direct, klíčová složka skupiny VIGO Investments, se v uplynulých letech výrazně prosadila na trhu neživotního pojištění v České republice. Počet jejích klientů nyní přesahuje půl milionu a hodnota jejího portfolia dosáhla 3,5 miliardy korun. Podle nejnovějšího srovnání České asociace pojišťoven patří Direct pojišťovna mezi nejrychleji rostoucí pojišťovny na trhu. Zatímco celkový trh s neživotním pojištěním vzrostl o 9 %, Direct pojišťovna zaznamenala meziroční růst o téměř 18 %. Společnost klade důraz na jednoduchost a přátelskost svých služeb, což je stěžejní nejen pro její obchodní strategii, ale i pro osobní misi poskytovat podporu klientům v nepředvídatelných situacích.


Regulace v pojišťovnictví a finančních službách

Česká republika je známa svou přísnou regulací v oblasti finančních služeb, zejména v pojišťovnictví. Regulace zajišťuje, že všechny operace v tomto sektoru splňují vysoké standardy transparentnosti a spravedlnosti. Dluhopisy, které jsou výhradní součástí investičního portfolia fondu Direct VIGO SICAV, stojí především na společnostech skupiny VIGO Investments, které musí procházet komplexními kontrolními procesy a schvalovacími procesy od České národní banky a jiných regulačních úřadů.

Zhodnocení a výnosy

Od svého založení vykazuje Direct VIGO SICAV průměrný roční výnos přes 6 %, s celkovým zhodnocením přesahujícím 38 %. V roce 2023 fond vykázal zhodnocení 8 % a dle oficiálních zdrojů skupiny VIGO je očekávaný výnos fondu v následujících obdobích právě 8 % ročně.


Fond dosud generoval stabilní výnosy v odvětví charakterizovaných přísnou regulací. Dvě třídy akcií fondu – reinvestiční a dividendová – umožňují investorům volbu mezi kapitálovým růstem a pravidelnými výplatami výnosů.


Historická výkonnost Direct VIGO SICAV - zdroj: conseq.cz
Historická výkonnost Direct VIGO SICAV - zdroj: conseq.cz

Přístupnost a investiční možnosti pro investory


Direct VIGO SICAV nabízí kvalifikovaným investorům možnost investovat do inovativních projektů v regulovaných odvětvích. Minimální investice do fondu začíná na 1 miliónu Kč. Případně je v kombinaci s dalšími fondy možnost využití produktu CODYA MIX a tehdy lze do fondu Direct VIGO SICAV investovat i částky v řádech stovek tisíců korun.

Fond zároveň poskytuje investorům přijatelnou dobu vázanosti, kdy po třech letech investor neplatí výstupní poplatek, který je do té doby až 5 %. Pokud tedy investor (fyzická osoba) nechce platit výstupní poplatek, může začít o výběru peněz z fondu uvažovat po třech letech, což je zároveň doba, kdy už má splněný časový test a netýká se ho tak daň z výnosu fondu.

Podkladovým aktivem fondu jsou dluhopisy vázané na skupinu VIGO Investments.. Investování do dluhopisů prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů může být daňově výhodné. Na rozdíl od přímého nákupu dluhopisů nemusíte platit daň z úroků hned po jejich vyplacení. Pokud navíc držíte fond jako fyzická osoba alespoň tři roky, jste následně od daně z příjmů z prodeje cenných papírů osvobozeni.

Jelikož poslední dvě dekády v ČR nepamatují krach žádné významné pojišťovny působící na našem trhu, dá se toto odvětví považovat za konzervativní. Byť je tento obor pro skupinu VIGO Investments stěžejní, je třeba brát v úvahu, že investicí do fondu Direct VIGO SICAV dává investor důvěru ve výkonnost jedné skupiny.

Investor by tedy měl zvážit, jak moc vysokou částku chce do tohoto fondu investovat. Pokud by tedy zmíněný milion korun byl příliš velké sousto pro celkové investiční portfolio investora, pak by byla na místě spíše zmíněná nižší částka v řádech set tisíců v rámci produktu CODYA Mix v kombinaci s dalšími nabízenými fondy s jiným zaměřením. Zjednodušeně řečeno, vzhledem k výrazné koncentraci fondu na jednu skupinu by se mělo vždy jednat spíše o doplňkovou a nikoli dominantní část portfolia.


Závěr

Investice do fondu Direct VIGO SICAV může představovat zajímavou možnost pro ty, kteří hledají další unikátní doplnění svého portfolia a preferovali by investici do oboru podléhajícího silné regulaci (Direct pojišťovna v oblasti neživotního pojištění ale i Direct Fidoo v oblasti finančních služeb), což by mělo mít dopad na zvýšenou míru ochrany jejich investovaných prostředků. Možnost investice menšího soukromého investora do oblasti pojišťovnictví (byť prostřednictvím dluhopisového portfolia fondu), která se v ČR těší v posledních letech vysoké míře stability, je zároveň na našem trhu poměrně ojedinělá.


Parametry Direct VIGO SICAV

Fond

DIRECT VIGO SICAV, a.s. - třída R

Cílený Výnos

8 % p.a.

Vstupní poplatek

max. 4 %

​Výstupní poplatek

5 % do 1 roku 3 % do 3 let

0 % po 3 letech

Celková nákladovost ( TER )

2,43 % p.a.

Minimální investice

1 000 000 Kč

​Minimální investiční horizont

5 let

Stanovení výkonnosti fondu

1x měsíčně

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic

Obhospodařovatel

CODYA investiční společnost, a.s.


تعليقات


bottom of page