top of page

Portiva WATT & YIELD: Investice tam, kde svět vidí budoucnost.

V době, kdy se celý svět snaží přizpůsobit stále se měnícím klimatickým podmínkám, nabízí se příležitost pro ty, kteří chtějí své finance nasměrovat do sektorů s dlouhodobým potenciálem a zároveň přispět k ekologické udržitelnosti. Jeden takový sektor, který stojí za povšimnutí, je odvětví obnovitelných zdrojů energie.


Fond Portiva WATT & YIELD poskytuje jedinečnou možnost pro ty, kteří mají zájem investovat do obnovitelných zdrojů energie, zejména fotovoltaiky a větrných elektráren. V kontextu stávajících tržních trendů a rostoucího zájmu o udržitelné investice představuje tento fond zajímavou příležitost pro rozšíření investičního portfolia.


Skupina Portiva, stojící za fondem WATT & YIELD, má bohatou historii v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Její tým zahájil stavbu první větrné elektrárny již v roce 2004. Vedle energetiky se skupina angažuje také v komerčních nemovitostech a IT. V IT sektoru je skupina Portiva největším poskytovatelem služeb a softwaru pro automobilový průmysl ve střední Evropě. S majetkem přesahujícím 9 miliard korun si skupina Portiva vybudovala silnou pozici nejen ve střední, ale i v západní Evropě.


Zajímavým aspektem obnovitelných zdrojů je jejich neustálý vývoj. Díky technologickým pokrokům se stávají efektivnějšími a konkurenceschopnějšími v porovnání s tradičními zdroji energie. Například výkonnost solárních panelů se v posledním desetiletí značně zvýšila, zatímco náklady na jejich výrobu klesly. Větrné turbíny se stávají efektivnějšími a schopnými vyrábět elektřinu za mnohem méně nákladných podmínek.


Fond Portiva WATT & YIELD má jasně vymezenou strategii, kdy se rozhoduje pro nákup stávajících a efektivně fungujících elektráren, místo aby stavěl své nové projekty od nuly. Tento přístup má za cíl konzistentně dosahovat zhodnocení kolem 8 % ročně. Výstavba nových elektráren totiž může čelit různým stavebním a administrativním výzvám a prodlením, které by mohly zhodnocení destabilizovat.


V roce 2022, kdy světová ekonomika čelila vysoké inflaci a nestabilitě finančních trhů, fond WATT & YIELD vynikal odolností a dosáhl zhodnocení 10,3 %. Klíčem k tomuto úspěchu byla inherentní odolnost obnovitelných zdrojů vůči ekonomickým kolísáním. Výkon fondu, založeného na sluneční a větrné energii, není zpravidla ovlivněn tradičními ekonomickými cykly, avšak konkrétně v roce 2022 výkonnost fondu pozitivně participovala na výrazném nárůstu cen energii.


Historická výkonnost Portiva WATT & YIELD zdroj: https://www.portiva.cz/fond/
Historická výkonnost Portiva WATT & YIELD zdroj: https://www.portiva.cz/fond/

K datu 30. 6. 2023 dosahovala aktiva fondu WATT & YIELD hodnoty více než půl miliardy korun. V jeho portfoliu najdeme čtyři fotovoltaické a tři větrné elektrárny, všechny umístěné v České republice..


Dále stojí za zmínku, že Evropa, a zejména střední Evropa, je domovem řady inovativních projektů v oblasti obnovitelných zdrojů. To znamená, že investice do tohoto fondu může být také investicí do technologického pokroku a inovace na našem kontinentě.


Co dělá tento fond ještě atraktivnějším, je skutečnost, že výkupní ceny elektřiny jsou aktuálně garantovány státem. Je však třeba mít na paměti, že politické a ekonomické prostředí se může měnit a tato garance nemusí být vždy trvalá. Proto je důležité sledovat vývoj a informovat se o aktuálních podmínkách.


Fond WATT & YIELD je vhodný pro kvalifikované investory, kteří preferují fondy s nízkou úrovní kolísání. V těchto fondech se často dobře predikuje budoucí výnos, což bývá typické zejména pro nemovitostní fondy. Fond zaměřený na energetiku může pak být vedle nich vhodným doplňkem investičního portfolia.


Parametry fondu Portiva WATT & YIELD

Fond

PORTIVA, podfond WATT & YIELD A (CZK)

Cílený Výnos

8 % p.a.*

Vstupní poplatek

Max. 5 %

​Výstupní poplatek

​V prvním až druhém roce 10 %

Ve třetím roce 5 %

Po třech letech bez výstupního poplatku

TER (náklady fondu)

1,75 % p.a.

​Výkonnostní odměna

​30 % z výnosu fondu většího než 6 %

Minimální investice

1 000 000 Kč

​Minimální investiční horizont

​5 let

​Vypořádání odkupu

​Do jednoho roku od ocenění po podání žádosti o odkup

Depozitář

Komerční banka, a.s.

Obhospodařovatel

AMISTA investiční společnost

*zdroj: https://www.portiva.cz/fond/ (29. 8. 2023)


Comments


bottom of page