top of page

Rozhovor | r2p invest, pohledávkový byznys na rozvíjejících se trzích

Rozhovor s Viktorem Dokučajevem a Petrem Žáčkem, spolumajiteli fondu r2p invest o fondu, pohledávkovém byznyse na rozvíjejících se trzích. V rozhovoru se mj. dozvíte

  • co vlastně znamená zkratka r2p

  • v kolika a kterých zemích světa již skupina podniká a jak se do nich dostala

  • na jaké typy dlužníků se specializují

  • co tvoří aktiva fondu r2p invest

  • jak dosahují v horizontu cca 3 let zdvojnásobení hodnoty vstupního kapitálu

  • jak je to s likviditou v pohledávkovém byznysu

  • jaké typy investičních akcií fondu mohou investoři kupovat a jaké výnosy (minimální i maximální) mohou klienti fondu očekávat

  • jak vidí budoucnost fonduJaké byly začátky r2p invest a na co se zaměřuje?


Petr Žáček: Když jsme se v roce 2018 rozhodli založit fond kvalifikovaných investorů, jednali jsme s několika investičními společnostmi, které mají právo zakládat a obhospodařovat fondy. Nakonec jsme se rozhodli pro společnost Avant. Je to největší investiční společnost na trhu, má dlouholetou historii – a v neposlední řadě hrálo roli i to, že tamní ředitel správy majetku pracoval v pohledávkovém byznysu, což pro nás bylo vzhledem k zaměření našeho fondu velmi užitečné.


Vznikl tedy fond kvalifikovaných investorů SICAV čili akciová společnost s proměnným základním kapitálem. Zkratka r2p znamená „recovery to profit“, což vystihuje hlavní účel pohledávkového fondu, který klientovi z minusu udělá plus. Fond pomocí SPV (special purpose vehicle) a úvěrových linek vykupuje pohledávky po celém světě – dnes už v celkem 13 zemích. V roce 2019 jsme do fondu vložili aktiva a splnili podmínky Avantu pro to, abychom se dostali do jeho distribuční sítě, a v současnosti jsme jedním z top fondů této distribuční společnosti v České republice.


Viktor Dokučajev: Kupujeme dluhy, ale spravujeme také investice pod mandátem. Vedle efektivity naší strategie je naším velkým cílem být prospěšní nejen klientům investorům, ale také klientům dlužníkům. To znamená přispívat k tomu, aby obě strany našly vhodný konsenzus a situace mezi nimi se uklidnila. Jako inkasní společnost fungujeme vlastně jako mediátor mezi tím, kdo půjčku poskytl, a tím, kdo nezaplatil.


Jakým typům klientů v České republice spravujete pohledávky?


Viktor Dokučajev: V zásadě je můžeme rozdělit do tří skupin. Jsou mezi nimi banky – z pěti předních bank jsou mezi našimi klienty tři. Potom jsou to klienti ze sektoru utility, v našem případě prakticky všichni velcí dodavatelé energií. Do třetí skupiny spadají společnosti z oblasti pojišťovnictví, kde mezi naše klienty opět patří většina velkých hráčů. Věnujeme se také nebankovnímu sektoru, spíše ale v zahraničí než tady v České republice.


V různých zemích a segmentech jsme se za dobu existence fondu stali jedničkou na trhu. Nejsilnější jsme v oblasti správy pohledávek pod mandátem. Pokud jde o odkupy, tam sice nejsme největší v republice, ale rozhodně jsme velmi efektivní, což nám umožňuje dobře konkurovat jiným společnostem na trhu v daném segmentu. Díky naší expertize umíme adekvátně posoudit kvalitu a cenu pohledávek, které nakupujeme. Většinou odkupujeme jen to, co dobře známe a s čím už máme předchozí zkušenosti – často jde například o pohledávky klienta, pro kterého vymáháme mandát, a z nichž část byla už předtím pod naší správou.


Kde vidíte potenciál budoucího růstu a jaké typy pohledávek nakupujete?


Viktor Dokučajev: Specializujeme se především na trhy, které se rozvíjejí a nejsou takříkajíc za zenitem. Z hlediska typu pohledávek jde zejména o nezajištěné úvěry fyzických osob. Nakupujeme tak větší počet pohledávek s menší jistinou.


Cílem tedy je koupit pohledávku a během několika let zdvojnásobit nebo ztrojnásobit její hodnotu…


Viktor Dokučajev: Přesně tak, přičemž na trzích střední a západní Evropy je efektivnost větší a výnosnost menší – a v případě rozvíjejících se jihoasijských trhů je tomu naopak. Samozřejmě to souvisí také s velikostí daného trhu a objemem pohledávek, se kterými můžeme pracovat.


Jaká je rentabilita obchodů v rámci r2p?


Petr Žáček: Pokud se na to díváme očima inkasní společnosti, pohybujeme se do 15 procent z nominální ceny balíku pohledávek, který nakupujeme. Dnes je tato hodnota přibližně na 600 milionech eur, přičemž jsme nakoupili okolo 8 nebo 10 milionů. Mezi druhým až třetím rokem jsme schopni vracet 100 procent toho, co jsme investovali, včetně nákladů na vymáhání a nákladů na úrok. Jde tedy o vysoce efektivní a ziskový byznys, který dokáže nabídnout vysoké zhodnocení.


Viktor Dokučajev: Zároveň jde o velmi likvidní investici, protože peníze se obvykle začínají vracet už třetí měsíc po odkoupení pohledávek. Z hlediska investiční strategie investora je to tedy bezpečnější než například investice do startupu.


Rozhovor si můžete poslechnout také v podcastových aplikacích Spotify, Apple podcast a Google podcast nebo si základní body přečíst.


Spotify


Apple podcast


Google podcast


댓글


bottom of page