top of page

Rozhovor | r2p invest, pohledávkový byznys na rozvíjejících se trzích

Rozhovor s Viktorem Dokučajevem a Petrem Žáčkem, spolumajiteli fondu r2p invest o fondu, pohledávkovém byznyse na rozvíjejících se trzích. V rozhovoru se mj. dozvíte

  • co vlastně znamená zkratka r2p

  • v kolika a kterých zemích světa již skupina podniká a jak se do nich dostala

  • na jaké typy dlužníků se specializují

  • co tvoří aktiva fondu r2p invest

  • jak dosahují v horizontu cca 3 let zdvojnásobení hodnoty vstupního kapitálu

  • jak je to s likviditou v pohledávkovém byznysu

  • jaké typy investičních akcií fondu mohou investoři kupovat a jaké výnosy (minimální i maximální) mohou klienti fondu očekávat

  • jak vidí budoucnost fonduRozhovor si můžete poslechnout také v podcastových aplikacích Spotify, Apple podcast a Google podcast nebo si základní body přečíst.


Spotify


Apple podcast


Google podcast


bottom of page