top of page

Fond Élévation | Aktivní investování do dluhopisů

Po nedávném článku o Fondu Elba od společnosti Art of Finance se nyní zaměříme na další investiční nástroj této společnosti, Fond Élévation. Élévation představuje strategii založenou na aktivním přístupu k investování, s primárním zaměřením na korporátní a státní dluhopisy, převážně z České republiky a v menší míře z Polska a Slovenska. Fond aspiruje na roční výnos ve výši 5–10 % . Ačkoli se v portfoliu objevují také měnové obchody, tyto jsou v kontextu strategie Élévation chápány spíše jako doplňkové, na rozdíl od fondu Elba.

Vznik a historická Výkonnost

Fond Élévation byl založen v červnu 2015 s cílem využít růstový potenciál středoevropských zemí, zejména pak České republiky. Experti ze společnosti Art of Finance, kteří disponují bohatými zkušenostmi a specifickým pohledem na náš region, vidí v těchto zemích potenciál pro budoucí růst.

Fond Élévation si vybudoval významný zájem mezi investory a v současné době spravuje aktiva ve výši téměř tří miliard korun, což jej činí největším fondem ve správě společnosti Art of Finance.

Historie fondu se vyznačuje stabilní výkonností s minimální volatilitou. Průměrný roční výnos fondu je 5,88 %, přičemž cílem fondu je zachovat i nadále nízkou míru kolísavosti. Díky aktivnímu přístupu k obchodování s dluhopisy fond prokázal svoji odolnost i v náročných obdobích, jako byla pandemie COVID-19 v roce 2020 a pro dluhopisy náročný rok 2022. V těchto letech fond úspěšně proplouval trhem a dokázal dosáhnout pozoruhodných výsledků, jako byl výnos 8,20 procenta v roce 2022, kdy mnoho dluhopisových fondů zaznamenalo výrazné ztráty.

Od svého založení fond dokázal stabilně porážet inflaci, což je vidět na přiloženém grafu, kdy si Élévation dokonce uměl z výnosu v letech 2019 – 2021 vytvořit dostatečný ''polštář'' a tím zhodnocení prostředků jeho investorů udrželo náskok i před vysokou inflací v následujícím období.Výkonnost fondu Élévation proti inflaci (Zdroj: Art of Finance)
Výkonnost fondu Élévation proti inflaci (Zdroj: Art of Finance)

Investiční strategie fondu Élévation

Investiční strategie fondu Élévation je založena na aktivním přístupu portfolio manažera. Ačkoliv se primárně jedná o dluhopisový fond, je důležité chápat, jak se odlišuje od běžně dostupných dluhopisových fondů. Zatímco klasické dluhopisové fondy obvykle nakupují dluhopisy s cílem je držet až do jejich splatnosti, což může v nepříznivých letech generovat ztráty nebo nízký výnos, Élévation s dluhopisy aktivně obchoduje. Portfolio manažer využívá své makroekonomické znalosti a zkušenosti, aby adekvátně reagoval na fluktuace úrokových sazeb v různých regionech, a podle těchto trendů nakupoval nebo prodával dluhopisy.

Jedním z pozitivních aspektů fondu je, že udržuje kreditní riziko na nízké úrovni, preferujíc ve svém portfoliu dluhopisy s nízkým rizikem, jako jsou české nebo polské státní dluhopisy a dluhopisy od renomovaných korporátních emitentů, jako jsou například Sazka, MND, ČEZ nebo PKN Orlen. Tyto vysoce kvalitní dluhopisy, nejsou veřejně snadno dostupné. Tyto emise jsou obvykle rychle rozkoupeny velkými a zkušenými institucionálními investory nebo investičními fondy, což omezuje dostupnost těchto dluhopisů pro menší investory.


Vysokou kvalitu a exkluzivitu dluhopisů, které fond Élévation preferuje, podtrhuje fakt, že jsou často rezervovány pro větší institucionální investory. Tito investoři mají značné množství kapitálu a dokáží rychle reagovat na nové příležitosti, což jim umožňuje přednostně přistupovat k těmto kvalitním emisím. Jejich experti také pečlivě analyzují a hodnotí potenciální rizika spojená s jednotlivými dluhopisy, což umožňuje vyhnout se investicím do společností, které jsou příliš rizikové nebo nemají transparentní historii.


Pokračujíc ve strategii, fond Élévation také využívá svých znalostí a zkušeností na měnových trzích. To vychází z bohatých zkušeností zakladatelů společnosti Art of Finance. Fond aplikuje měnové obchodování, konkrétně koruny vůči euru a polského zlotého vůči euru, jako doplněk ke své hlavní dluhopisové strategii. Měny a dluhopisy totiž mají společné to, že je nejvíce ovlivňují změny v očekávání budoucích úrokových sazeb. To umožňuje fondu diverzifikovat portfolio a optimalizovat své výnosy, přičemž hlavní zaměření zůstává na dluhopisových investicích.

Závěr


Élévation je fond určený pro kvalifikované investory, kteří jsou připraveni investovat minimálně jeden milion korun s doporučeným investičním horizontem tří let. Fond se orientuje na aktivní obchodování s dluhopisy a spoléhá na expertízu týmu společnosti Art of Finance, což je obecně považováno jako alternativní investice. Taková investice obvykle slouží jako doplňková součást investičního portfolia a neměla by být chápána jako konzervativní investiční řešení.


Výhodou fondu Élévation je jeho schopnost nabídnout investorům přístup k vysoce kvalifikovanému a zkušenému správci, jakož i diverzifikovanému portfoliu, které zahrnuje dluhopisy stabilních českých společností, státní dluhopisy České republiky a také, potenciálně, korporátní a státní dluhopisy z Polska a zároveň je doplňován příležitostmi, které nabízí měnový trh.


Parametry Élévation OPF

Fond

Élévation otevřený podílový fond

Cílený Výnos

5—10 % p.a.

Vstupní poplatek

max. 3 %

​Výstupní poplatek

2 % při odkupu do 12 měsíců (včetně)

1 % při odkupu nad 12 měsíců do 24 měsíců (včetně)

0,5 % při odkupu nad 24 měsíců do 36 měsíců (včetně)

0 % při odkupu nad 36 měsíců (v případě žádosti o odkup podané v lednu)

Celková nákladovost ( TER )

1,00 % p.a.

​Výkonnostní odměna

20 % ze zisku (metoda High Water Mark)

Minimální investice

1 000 000 Kč

​Minimální investiční horizont

3 roky

​Vypořádání odkupu

1-2 měsíce

Stanovení výkonnosti fondu

měsíčně

Depozitář

Československá obchodní banka, a. s.

Obhospodařovatel

Art of Finance investiční společnost, a.s.Comments


bottom of page