top of page

Fond Elba | S kým investují nejbohatší Češi do české koruny?

Fond Elba, spravovaný společností Art of Finance, představuje investiční příležitost pro ty, kteří hledají stabilní a dlouhodobé zhodnocení svého kapitálu spojené s prosperitou České republiky. S cílem dosáhnout dlouhodobého ročního zhodnocení v rozmezí 8 až 12 %, se tento fond snaží využít posilování české koruny vůči euru. Protože fond nespekuluje proti české měně, snaží se v dobách, které nejsou posilování koruny nakloněny, uložit volné finance velmi konzervativně u největších českých bank nebo v českých státních dluhopisech.

Fond Elba vznikl v červnu 2016, několik měsíců před ukončením kurzového závazku ČNB, kdy ČNB uměle držela kurz koruny vůči euru na hranici 27 CZK/EUR (to skončilo 6. dubna 2017). Fond umožnil českým miliardářům a aktivním podnikatelům těžit z očekávaného posílení české koruny po ukončení tohoto měnového závazku. Dnes má fond aktiva přesahující 1,2 miliardy korun a mezi jeho investory patří jednak majitelé aktiv v cizích měnách (např. eurových akcií nebo nemovitostí v zahraničí) anebo investoři, kteří chtějí participovat na posilování české koruny. Fond je otevřen kvalifikovaným investorům s minimálním vkladem ve výši 1 milionu korun.


Dlouhodobý růst a výkonnost

Výkonnost fondu Elba je pozoruhodná, a to nejen v krátkodobém, ale i v dlouhodobém horizontu. Fond aktivně vyhledává příležitosti na měnovém trhu, zejména když česká koruna získává na síle ve vztahu k euru. Fond však má dobré výsledky i v dobách, kdy se české měně nedařilo – např. česká koruna od června 2016 do září 2023 posílila o 11 %, zatímco fond Elba za stejné období přinesl investorům čistý výnos 100,2 %.

Snahou fondu je, aby byl v pozici v momentech, kdy bude koruna posilovat, a naopak pozici neměl v okamžicích, kdy koruna oslabuje. Tato strategie působí na první pohled jednoduše, ovšem realizovat s ní průměrné roční zhodnocení ve výši 9,92 % je náročný počin, vyžadující silné know how. Za stejné období se fondu podařilo překonat inflaci o 53 %. Fondu Elba se poslední tři kalendářní roky (2020–2022) za sebou podařilo pokaždé překonat výnos 15 %.


Investice do české koruny a jejího potenciálu

Fond Elba se zaměřuje na investice do české koruny s důrazem na její postupnou konvergenci k jádru Evropské unie. Tento konvergenční proces vytváří tlak na posilování koruny vůči euru, což může přinést výhody investorům fondu. Silné ekonomické fundamenty České republiky, aktuální politika ČNB, chování exportérů, obchodní saldo, aktivita londýnských obchodníků, stav okamžité nabídky a poptávky na trhu jsou některé z hlavních ukazatelů, které zakladatelé fondu dlouhodobě sledují a které jim umožňují nastavit si správná očekávání pro momentální vývoj české koruny.


Zároveň věří, že česká koruna má silnější pozici, než jak ji trh momentálně vnímá. Česká národní banka má dostatečné rezervy pro ochranu koruny, a oslabení koruny by v dnešní době mohlo negativně ovlivnit českou ekonomiku a zvýšit inflaci. Zakladatelé fondu také varují před riziky spojenými s oslabením koruny, které by mohlo přivést Českou republiku do pozice satelitní ekonomiky. Vzhledem k současným výzvám na trhu považují politiku České národní banky zaměřenou na silnou korunu za správnou.

Zkušený tým stojící za fondem Elba


Fond Elba vedou osobnosti s bohatými zkušenostmi v investičním světě, konkrétně Petr Krčil a Jan Spurný. Kariéra Petra Krčila začala v 90. letech v bance ABN AMRO, kde se specializoval na zajišťování kurzového rizika a postupně přešel ke kurzovým transakcím jako k investičním příležitostem, které realizoval pro finanční instituce a investory. Jan Spurný má více než dvě dekády zkušeností v korporátním a investičním bankovnictví z ABN AMRO Bank a The Royal Bank of Scotland. Oba se věnovali dluhovým kapitálovým trhům, řízení rizik a spolupracovali s ministerstvy financí několika evropských zemí.


Jejich zkušenosti a síť kontaktů je inspirovaly k založení společnosti Art of Finance, která nyní svým klientům spravuje téměř 4 miliardy korun v pěti fondech, včetně fondu Elba. Jejich přístup k akvizicím byl postaven především na dobrých vztazích a historii zakladatelů s jejich investory, často se jednalo o zkušené investory či přední české miliardáře.


Pro koho může být fond Elba vhodný?

Fond Elba je určen výhradně kvalifikovaným investorům, kteří hledají alternativní možnosti diverzifikace svého investičního portfolia. Vzhledem ke strategii fondu, který aktivně vyhledává i krátkodobé příležitosti k posílení koruny vůči euru, může být fond vhodným doplňkem strategie zaměřené na snížení potenciálního rizika spojeného s oslabením eura v investičních aktivitách investora. Nicméně je důležité si uvědomit, že se jedná o alternativní a rizikovější investici, a doporučuje se věnovat jí přiměřenou část kapitálu v investičním portfoliu.

Parametry Elba OPF

Fond

Elba otevřený podílový fond

Cílený Výnos

8—12 % p.a.*

Vstupní poplatek

max. 2 %

​Výstupní poplatek

2 % při odkupu do 12 měsíců (včetně)

1 % při odkupu nad 12 měsíců do 24 měsíců (včetně)

0,5 % při odkupu nad 24 měsíců do 36 měsíců (včetně)

0 % při odkupu nad 36 měsíců

Celková nákladovost ( TER )

0,57 % p.a.

​Výkonnostní odměna

23 % ze zisku (metoda High Water Mark)

Minimální investice

1 000 000 Kč

​Minimální investiční horizont

3 roky

​Vypořádání odkupu

1-2 měsíce

Stanovení výkonnosti fondu

měsíčně

Depozitář

Československá obchodní banka, a. s.

Obhospodařovatel

Art of Finance investiční společnost, a.s.Hozzászólások


bottom of page