top of page

Fond Naše Česko | Investice s důvěrou v české podnikatelské prostředí

J&T Investiční společnost založila před pár měsíci nový fond kvalifikovaných investorů Naše Česko, investiční nástroj zaměřený na český trh. Tento fond, určený pro kvalifikované investory, sází na potenciál a dynamiku české ekonomiky, poskytující investorům příležitost podílet se na růstu a inovacích v rámci národního hospodářství.


Investiční strategie a potenciál České republiky

Fond Naše Česko využívající strategickou polohu Česka ve středu Evropy, hodlá investovat do širokého spektra sektorů, od tradiční výroby až po technologie. Stabilní ekonomické prostředí a vysoký zájem domácích investorů, podle průzkumů J&T, umožňují fondu nabízet investice do dobře zavedených i nově rostoucích českých společností. Tato diverzifikovaná strategie slibuje podporu české ekonomiky a zároveň atraktivní výnosy pro investory s cílovým výnosem mezi 8 až 12 procenty ročně, přičemž za prvních 6 měsíců od svého založení fond již zhodnotil o více než 8 %.


Další důležitý aspekt investičního potenciálu fondu představuje výkon českého trhu. Hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář zdůrazňuje, že finanční a ekonomický vývoj České republiky je výrazně lepší, než jak je vnímán veřejností. Český akciový trh dosahuje vynikajícího zhodnocení na různých časových horizontech, přičemž v mnoha případech překonává výnosy akciových trhů v okolních zemích. Kromě toho česká ekonomika vykazuje nejvyšší kumulativní příliv zahraničních investic v regionu, což svědčí o důvěře zahraničních firem v české hospodářství. Toto vše poskytuje fondu Naše Česko silný základ pro jeho investiční strategii.


Struktura Portfolia

Fond Naše Česko nabízí investorům rozmanité investiční příležitosti v různých segmentech a staví na čtyřech hlavních pilířích: velkých zavedených institucích z veřejně obchodovaných trhů, středně velkých společnostech nedostupných běžným investorům, mladých nadějných společnostech a nemovitostech.


V oblasti soukromého kapitálu (private equity) se fond zaměřuje na středně velké české firmy s významným růstovým potenciálem, které jsou obvykle nepřístupné na veřejných trzích. Tato expozice na soukromý sektor je realizována prostřednictvím nepřímých investic skrze vybrané protistrany. V portfoliu dnes najdeme například fond Central Europe Industry Partners 2 (CEIP 2), který drží majetkový podíl ve společnosti AMiT nebo KOSYKA.


V segmentu Venture Capital se fond orientuje na mladé, dynamické firmy ve fázích rychlého růstu, podporující inovativní přístupy a strategie růstu, s příkladem investice do fondu Orbit Growth, v jehož portfoliu najdeme například podíl ve společnosti Rohlik Group.


Dále fond investuje do veřejně obchodovaného kapitálu, zahrnujícího investice do etablovaných českých společností s mezinárodním přesahem, které nabízejí stabilní dividendové výnosy a ojedinělou návratnost. Mezi tyto investice patří například Česká zbrojovka, Eurowag, Moneta Money Bank, Komerční banka a Primoco.


Nemovitostní sektor představuje stabilizační část portfolia, přinášející pravidelný příjem z přímých investic do nemovitostních společností a pohledávek. Tuto část portfolia představují aktuálně například dluhopisy od společnosti CPI Property Group .


Fond si klade za cíl, aby všechny tyto čtyři složky - privátní kapitál, rozvojový kapitál, veřejně obchodovaný kapitál a nemovitosti - měly podobné relativní zastoupení, přibližně čtvrtinové podíly. Toto rozložení není pevně stanovené, fond je aktivně řízen a jeho struktura se může adaptovat na měnící se tržní příležitosti.

Výkonnost fondu Naše Česko (zdroj:  J&T Investiční společnost)
Výkonnost fondu Naše Česko (zdroj: J&T Investiční společnost)

Proces výběru investic fondu Naše Česko


Fond Naše Česko klade důraz na finanční sílu a důvěryhodnost protistran při výběru svých investic. Klíčovým kritériem je existence prokázaných zkušeností a jasně definovaného podnikatelského plánu. Fond je zavázán k striktnímu dodržování svého mandátu, který považuje za nezbytný základ pro dlouhodobý růst a úspěch svých investic. Každá potenciální investice prochází důkladným due-diligence procesem, v rámci kterého se hodnotí nejen právní a finanční aspekty, ale také hodnota a kvalita lidského kapitálu, což zajišťuje, že fond investuje pouze do projektů odpovídajících jeho vysokým standardům a s potenciálem přinést hodnotu investorům.


Kdo spravuje fond Naše Česko


Martin Cakl, MSc., stojí jako autor myšlenky a portfolio manažer u zrodu fondu Naše Česko, vytvořeného pod záštitou J&T Investiční společnosti. S bohatými zkušenostmi v oblasti finančního managementu, působil Martin Cakl ve společnosti Patria Finance a dalších společnostech, a nabyl cenné zkušenosti i během stáže v Goldman Sachs Asset Management. Své vzdělání získal na Národohospodářské fakultě VŠE v oboru ekonomie. Jeho přístup k investicím je založen na pečlivé analýze a výběru potenciálních investičních příležitostí s cílem maximalizovat výnosy a minimalizovat rizika pro investory. Využívá široké spektrum zdrojů a expertízy J&T Banky, renomované finanční instituce s dlouholetou historií na českém trhu, aby zajistil kontinuální tvorbu hodnoty pro investory fondu Naše Česko.


Pro koho může být Naše Česko vhodný?


Fond Naše Česko je ideální pro investory, kteří chtějí podpořit a těžit z dynamiky české ekonomiky a podnikatelského talentu. Je určen pro ty, kteří mají důvěru v české podnikatelské prostředí a věří ve významný investiční potenciál, který se nejlépe projevuje v dlouhodobém horizontu. Doporučený investiční horizont fondu je sedm let, přičemž po třech letech držení je možné z fondu vystoupit bez výstupního poplatku. Fond poskytuje diverzifikovanou expozici na růst českého byznysu, od začínajících podniků a středně velkých firem až po etablované korporace, otevírajíc dveře k účasti v různých fázích životního cyklu firem. Tím umožňuje investorům být součástí úspěšných podnikatelských příběhů, které jsou základem české ekonomické síly a inovace. Fond Naše Česko je dostupný od startovací investice 1 milion korun.

Parametry Naše Česko

Fond

Naše ČESKO otevřený podílový fond

Cílený Výnos

8—12 % p.a.

Vstupní poplatek

max. 3 %

​Výstupní poplatek

Max. 10 % do 36 měsíců (včetně)

0 % při odkupu nad 36 měsíců

Celková nákladovost ( TER )

2,56 % p.a.

​Výkonnostní odměna

U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek

Minimální investice

1 000 000 Kč

​Minimální investiční horizont

7 roky

​Vypořádání odkupu

1-2 měsíce

Stanovení výkonnosti fondu

měsíčně

Depozitář

ATLANTIK finanční trhy, a.s.

Obhospodařovatel

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.


コメント


bottom of page