top of page

J&T Arch Investment | private equity investice s vysokou likviditou

J&T Arch Investments je fondem kvalifikovaných investorů, který přináší příležitost spolupodílet se na investiční strategii J&T Banky a investovat tak spolu s jejími zakladateli. Fond investuje prostředky zejména do veřejně neobchodovatelných, resp. mimoburzovních společností – tzv. private equity.

Portfolio fondu je široce diverzifikované, přičemž vesměs jde o společnosti, do kterých běžní investoři nemají možnost investovat, jako je například Rohlík Group, Košík.cz nebo významné maloobchodní řetězce na Slovensku či ve Španělsku. Největší zastoupení mezi jednotlivými sektory zde nicméně reprezentuje energetika v podobě 44% podílu v Energetickém a průmyslovém holdingu (EPH).


Fond také investuje do některých burzovně obchodovaných společností, konkrétně např. do společnosti ČEZ nebo Moneta Money Bank. Pozadu nezůstává J&T Arch ani z hlediska nemovitostních investic. V portfoliu nalezneme developerské projekty zaměřené na výstavbu retailových parků v Česku a na Slovensku, dále jsou ve fondu také logistické areály.


Cílem fondu je dosáhnout pro investory obdobného zhodnocení, jakého mohou dosahovat akcioví investoři, a přitom se vyhnout běžné tržní kolísavosti. Např. za posledních 12 měsíců, kdy veřejné trhy zaznamenaly velké ztráty, fond J&T Arch vygeneroval svým klientům zhodnocení 7,51 %. Od vstupu na burzu (červen 2020) je celkové zhodnocení 21 %. To je výnos korunové třídy fondu. J&T Arch Investments nabízí investorům také možnost investovat v eurech – v tomto případě zhodnocení od vzniku činí 15,95 %.


Graf vývoje hodnoty investiční akcie fondu J&T ARCH Investments
Graf vývoje hodnoty investiční akcie fondu J&T ARCH Investments

Většina private equity fondů je známá nízkou likviditou, kdy investor musí své prostředky správcům svěřit na dobu i pěti a více let, aniž by měl možnost si tyto peníze vybrat bez sankce. J&T Arch nabízí klientům oproti tomu vysokou likviditu: investor může na kvartální bázi požádat o zpětný odkup svých akcií anebo je může prodat přímo přes pražskou burzu, kde likviditu z velké části zajišťuje samotná J&T.


Fond je obchodován také na pražské burze, kde jej lze koupit i prodat prakticky okamžitě. Aktuálně patří tento titul na pražské burze mezi nejobchodovanější.

Stejně jako ostatní private equity fondy i tento se řadí mezi riziková aktiva. Doporučuje se proto dodržet investiční horizont minimálně v délce pěti let. Hranice minimální investice je stanovena na jeden milion korun a fond by měl být spíše doplňkem investičního portfolia.


Dodejme, že atraktivitu fondů J&T v poslední době ještě umocnil rating agentury Moody’s, který J&T Banka v lednu 2023 získala a který je momentálně na úrovni Baa2. To je vyšší rating, než jaký má od této agentury např. Itálie, Indie nebo Brazílie. Tato skutečnost dodala fondu, resp. jejímu správci další úroveň kredibility.

Comments


bottom of page