top of page

J&T MONEY | představení IN

Informace uvedené v článku platí k 17. únoru 2022


Ačkoli je tato rubrika věnována především fondům kvalifikovaných investorů, které jsou specifičtěji zaměřené než nástroje typické pro drobné investory, tentokrát jsme zvolili fond určený pro veřejnost. Poměr výnosu a rizika se nám totiž u tohoto fondu v současnosti jeví jako zajímavější než u obdobných „dluhových“ fondů, které jsou určeny zkušenějším investorům.


Představení a historie fondu

Fond J&T MONEY byl založen v roce 2012, letos tedy slaví 10 let své existence. Od počátku se zaměřoval především na dluhová aktiva, kterými byly financovány projekty skupiny J&T a spřátelených subjektů, a současně se soustředil na aktiva s kratší splatností, a tedy nižší citlivostí na pohyb úrokových sazeb, než je obvyklé u konkurenčních dluhopisových fondů.

Tyto faktory stojí za velice nízkou kolísavostí hodnoty podílových listů fondu. Vysoká míra stabilního růstu byla přerušena pouze v době propuknutí covidové pandemie v Evropě v březnu 2020, které bylo doprovázeno výprodeji na globálních kapitálových trzích, jež se nevyhnuly ani dluhopisovému trhu v České republice. Pokles cen dluhopisů stál za propadem hodnoty podílových listů fondu v daném období.


Graf vývoje hodnoty fondu J&T MONEY, od počátku do 17.2.2022
Historická výkonnost fondu J&T MONEY | k 17. 2. 2022 | zdroj dat: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

Dlouhodobě fond prezentuje jako svůj cíl snahu o překonání výnosů, kterých lze dosáhnout na bankovních vkladech. Z historické výkonnosti lze konstatovat, že se to fondu zatím daří, když fond od počátku dosahuje průměrného výnosu na úrovni 3,76 % ročně. Přestože to v současnosti na první pohled nemusí působit až tak atraktivně, je potřeba přihlédnout k tomu, že máme za sebou deset let nízkých úrokových sazeb, kdy byly úroky v bankách „přilepeny“ prakticky k nule.


Aktuální situace ve fondu

Nízkou kolísavostí a solidními výsledky si fond získal oblibu mezi investory a dnes jde o jeden z největších českých fondů s majetkem ve správě o objemu bezmála 10 miliard Kč. Fond se označuje jako smíšený, neboť může pořizovat různé typy aktiv, a to včetně akcií. Interně jej však vnímáme spíše jako fond dluhopisový, neboť historicky využíval v portfoliu prakticky jen dluhová aktiva. Je tomu tak i nyní. I proto jej srovnáváme převážně s dluhopisovými fondy.

V loňském roce, kdy ČNB překvapila ostrou reakcí na vyšší inflaci, se fondu pochopitelně nedařilo dosáhnout výnosů na úrovni předchozích let. Fond však byl na růst sazeb poměrně dobře připraven, když výnosy portfolia dluhopisů s kratší splatností – a tedy i nižší durací (citlivostí na změny úrokových sazeb) – eliminovaly růst sazeb a dokázaly udržet fond v kladných číslech.

Historická výkonnost fondu (údaje k 17. 2. 2022):

1 měsíc

3 měsíce

6 měsíců

12 měsíců

od 1. 1. 2022

za 3 roky p.a.

za 5 let p.a.

od počátku p.a.

0,00 %

0,50 %

0,37 %

1,83 %

-0,30 %

2,91 %

2,78 %

3,76 %

Pokles cen dluhopisů však přinesl v průběhu roku 2021 nárůst výnosu do splatnosti portfolia, který ke konci ledna 2021 činil 4,71 %. Při započítání nákladovosti fondu tak od portfolia fondu lze očekávat výnosnost na úrovni 3,5 % ročně. Vzhledem k tomu, že lehce nadpoloviční část portfolia je v eurových aktivech a současně fond měnové riziko zajišťuje, je do očekávané výnosnosti potřeba započítat i toto zajištění. A protože cena za měnové zajištění vychází z rozdílu mezi úrokovou mírou v ČR a Evropě, lze uvažovat, že si fond v průběhu letošního roku připíše (díky tomuto rozdílu) výnos z měnového zajištění okolo 2 %. Pokud se tedy na trhu nestane nic mimořádného, počítáme u fondu s růstem o 5 až 6 % během následujících dvanácti měsíců.


Srovnání s konkurencí

Pokud J&T MONEY porovnáme s konkurenčními fondy, zaměřenými převážně na české korporátní dluhopisy, z výkonnostního hlediska ukazuje ostatním dluhopisovým fondům jednoznačně záda. Je však nutné podotknout, že by srovnání nebylo tak docela fér. Oproti klasickým fondům totiž investuje J&T MONEY primárně do dluhových aktiv skupiny J&T a menších dluhopisových emisí, které sama J&T BANKA uvádí na trh a jejichž obchodovatelnost případně na burze sama zajišťuje tím, že často vystupuje jak na poptávkové, tak i nabídkové straně. Jde o emise bez ratingu, kterými mezinárodní agentury hodnotí rizikovost dluhopisů. Na druhou stranu je potřeba konstatovat, že tyto dluhopisy často obsahují kovenanty a jiné typy zajištění, a nejde tak o vyloženě rizikové emise.

Důvody vyšší výkonnosti je tedy potřeba hledat ve všech uvedených faktorech a také v rozumné nákladovosti. Fond si účtuje za správu 1 % ročně. V posledních dvou letech dosahovala celková roční nákladovost fondu 1,12 %, což je přibližně poloviční úroveň oproti nákladovosti konkurenčních fondů.


S jakými riziky počítat

Rizikovost fondu je aktuálně hodnocena stupněm 2 na sedmibodové stupnici. Výpočet je dán prostřednictvím syntetického ukazatele rizikovosti, který vychází z historické kolísavosti. Přestože jde o stejný stupeň, který evidujeme například u fondů zaměřených na české státní dluhopisy, rozhodně nelze konstatovat absenci rizika.

Riziko fondu je spojené především s vysokým podílem dluhových aktiv navázaných na skupinu J&T a podniky, které jsou s ní historicky spojovány nebo do určité míry majetkově propojeny, jako je tomu například u podílu J&T Energy Holding v Energetickém a průmyslovém holdingu apod. Aktuálně dosahuje podíl těchto aktiv téměř poloviny majetku fondu. Ačkoli se mohou jevit J&T či zmíněná EPH jako kapitálově silné skupiny, měl by investor vnímat riziko vysoké koncentrace a přizpůsobit mu váhu fondu ve svém portfoliu.

Koláčový graf složení fondu J&T MONEY k 17. 2. 2022
Složení fondu J&T MONEY k 17. 2. 2022 | zdroj dat: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

Riziko fondu je v současnosti zvýšeno také vlivem narušených rusko-ukrajinských vztahů a potenciálním vojenským konfliktem, neboť skupina J&T má část svých aktiv v Rusku. Součástí portfolia fondu jsou i dluhopisy emitované společností NUPEH CZ s.r.o., které jsou zajištěny ručením jejího majitele, jehož dceřiné společnosti spravují komerční nemovitosti v Kyjevě a jeho okolí. Váha těchto dluhopisů je však v portfoliu relativně nízká, aktuálně představuje 1,05 % z majetku fondu.

Dalším rizikem, na které je potřeba upozornit, je to úrokové, tedy vyplývající z vývoje úrokových sazeb. Dvoutýdenní repo sazba České národní banky je aktuálně 4,50 % a na základě komentářů členů bankovní rady centrální banky počítáme již pouze s jejím případným drobným zvýšením, po kterém by se sazba neměla dostat přes 5% hranici. Ovšem v případě, že by inflace v průběhu druhého čtvrtletí neklesala podle stávající predikce ČNB, nelze vyloučit i větší posun sazeb. Ten ale již bude narážet na limity toho, co je schopna unést česká ekonomika, a proto významně agresivnější postup centrálních bankéřů již neočekáváme.


Závěr

Fond J&T Money v letošním roce jako jeden z mála fondů zaměřených na dluhopisy nabízí potenciál solidního zisku, který může alespoň částečně vyvážit vyšší cenovou hladinu. Během následujících dvanácti měsíců si od něj slibujeme výnos nad 5 %.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page