top of page

Jak snížit kolísavost investic? Zkuste zvážit fondy kvalifikovaných investorů

Při úvahách nad investičními fondy se v posledních letech řada investorů pozastaví nad otázkou, proč by měli využívat fondy kvalifikovaných investorů, které často cílí na stejný nebo někdy i trochu nižší roční výnos než hlavní akciové indexy na veřejných trzích.


Ti nejzkušenější investoři si odpověď našli např. v letech 2000–2002 nebo 2007–2009. Jakkoli je pravdou, že největší akciové indexy zhodnocují v dlouhodobém horizontu 8–10 % ročně, je potřeba brát v úvahu, že s určitou pravděpodobností mohou čas od času propadnout o desítky procent, jako např. ve zmíněných dvou obdobích, kdy hlavní index S&P 500 propadl skoro o 50 %.


Pokud bychom žili v ideálním světě, tak takový propad nemusí být nutně problém, ale v ideálním světě bohužel nikdo z nás nežije a zrovna jako nevíme, kdy tyto hlavní akciové indexy propadnou o desítky procent, tak nikdy nevíme, kdy nastane okamžik, kdy po léta drženou investici budeme nutně potřebovat.


Představme si, že 6 let držíme index S&P 500 a jednoho dne nastane neočekávaná situace (nutnost odkoupit podíl ve společnosti, vypořádání dědictví, nákladná zdravotní operace atd…), ale co čert nechtěl, tak je např. rok 2009 a naše investice kopírující zmíněný index je -50 % a naše prostředky na náhlou situaci nestačí. Nezbývá než doufat v obrat trhu, což může trvat měsíce i roky, ale my potřebujeme prostředky okamžitě.


Spoléhat se tedy v investování výhradně na kopírování akciových indexů, abychom dlouhodobě poráželi průměrnou inflaci nemusí být vždy ta nejvhodnější varianta. Řešením může ale být doplnění investičního portfolia o fondy kvalifikovaných investorů, které díky specifickým investičním strategiím typicky nekorelují s akciovými ani dluhopisovými trhy. U fondů kvalifikovaných investorů (FKI) je však potřeba mít na paměti jiné druhy rizik, např. sníženou likviditu (výběr peněz z FKI trvá typicky 2 měsíce, může se ale protáhnout až na rok).


Pro příklad si můžeme vzít rok 2022. Hlavní akciové indexy zaznamenaly propad okolo 15 %, ovšem některé fondy kvalifikovaných investorů právě díky různým investičním strategiím většinou neztrácely a v průběhu roku zaznamenávaly jen minimální nebo vůbec žádnou kolísavost.


Výkonnost a kolísavost vybraných FKI a světových akcií v roce 2022
Výkonnost a kolísavost vybraných FKI a světových akcií v roce 2022

Na výše uvedeném obrázku vidíte velmi stabilní a pozitivní vývoj fondů kvalifikovaných investorů z roku 2022, které naši klienti aktuálně nejčastěji využívají.


Kdybych v krátkosti shrnul aktiva obsažená v těchto fondech, najdeme zde akcie, dluhopisy, nemovitosti nebo alternativní investice jako private equity či zlato. Jedná se tedy o typická aktiva, která ve svých portfoliích využívají nejbohatší investoři po celém světě, pro které je stabilita jejich majetku většinou důležitější než převratný růst.


Je však potřeba si na závěr uvědomit, že fondy kvalifikovaných investorů obecně mají daleko větší možnosti v investování finančních prostředků svých zákazníků, mohou tak přinést daleko vyšší stabilitu než běžně dostupné fondy, ale také mohou přinést do portfolia jiné druhy rizik.


Dalším faktorem, který je třeba brát v potaz, je také likvidita, některé fondy kvalifikovaných investorů nabízí možnost výběru peněz v horizontu 1–2 měsíců bez výstupních poplatků, u jiných musíte investici držet třeba i 3 nebo více let.


Proto je orientace mezi nimi složitější a s výběrem správného fondu kvalifikovaných investorů může být vhodnější spojit se s poradcem specializovaným na tento typ fondů.

Comments


bottom of page