top of page

Jak vhodně upravit portfolio pro blížící se recesi?

Vlivem extrémního nárůstu cen energií a opakovaným problémům v logistických řetězcích způsobených covidem a od letošního roku i válkou na Ukrajině, můžeme v následujících měsících očekávat nejen v České republice ekonomický pokles. Jaké budou dopady na finanční trhy a jak toho využít, na to jsem se zaměřil v následujících řádcích.


Stávající ekonomická situace a její výhled

Ještě na začátku letošního roku jsme s nadějí vzhlíželi k budoucnosti české ekonomiky, která měla profitovat z restartu průmyslu v postcovidovém období a pokračující silné spotřebě obyvatelstva těžící z velmi nízké nezaměstnanosti. Válka na Ukrajině však způsobila na trhu s energiemi šok, který ani půl roku po zahájení války neopadá, spíše eskaluje. Vysoké ceny energií se podepisují pod výrazný nárůst cen prakticky ve všech odvětvích a přináší problémy do rozpočtů domácností, které tak musí omezovat jiné výdaje. Současně však také významně ohrožuje podnikatelské subjekty, především v energeticky náročných odvětvích. Pokud porovnáme ceny energií v Evropě a ve zbývajících částech světově ekonomicky významných regionů a zemí, stávají se evropské a s nimi pochopitelně i české podniky nekonkurenceschopnými. V případě budoucího nedostatku energií, konkrétně plynu, to pak může znamenat konečnou pro velkou část českého průmyslu.

Úpadek řady podniků, propouštění a vysoké ceny, které tlumí poptávku domácností, tak mohou velmi rychle přinést do naší země recesi. Jak bude hluboká a do jaké míry bude doprovázena nárůstem nezaměstnanosti, záleží v tuto chvíli především na vývoji vztahů mezi západními zeměmi a Ruskem a také na tom, jak dlouho zůstane Evropská unie nečinná vůči nepřiměřeným cenám energií.


Obavy z ekonomického vývoje přináší pokles cen aktiv

Očekávaný pokles výkonu ekonomiky se již podepsal na propadu cen řady aktiv a proto vnímám jako úspěch, že se nám při naší poradenské činnosti daří držet výsledky klientských portfolií v kladných číslech i v letošním roce. Současně je však třeba konstatovat, že propad cen investičních nástrojů přináší vhodnou příležitost k jejich pořízení. Z těch, které si korekcí již minimálně částečně prošly, jsou to akcie (s výjimkou energetických podniků) a dluhopisy. Zatímco u akcií je otázkou hloubka budoucí recese a její dopady na hospodaření podniků, u dluhopisů byl pokles na domácím trhu spojen prozatím primárně s nárůstem úrokových sazeb. Vzhledem k tomu, že hloubku a délku nadcházející recese v tuto chvíli nelze predikovat s ohledem na řadu neznámých, včetně dalšího vývoje války na Ukrajině a cen energií, zaměřím se ve výhledu především na dluhopisy.


Dluhopisy přinášejí vyšší výnosy

Přestože ceny státních dluhopisů za poslední rok významně klesly a pětileté dluhopisy začátkem léta dosahovaly roční výnosnosti již 6%, výnosy podnikových dluhopisů zcela nepromítly růst sazeb a rizikové prémie se u nových emisí dluhopisů, ve srovnání s výnosy státních bondů, spíše snížily. Pro příklad lze uvést dluhopisy loterijní skupiny Sazka Group, což je jedna z největších dluhopisových emisí obchodovaných na pražské burze. Zatímco ještě na jaře 2021 se výnosnost pětiletých státních dluhopisů pohybovala pod hranicí 1,5% p.a., roční výnosnost dluhopisů Sazka Group se pohybovala okolo 4,5%. Riziková prémie tedy oproti státním bondům činila přibližně tři procenta, v posledních měsících se však rozdíl pohybuje již jen okolo dvou procent.


Graf: Desetiletá křivka výnosnosti pětiletých dluhopisů ČR
Graf: Desetiletá křivka výnosnosti pětiletých dluhopisů ČR | Zdroj: Investing.com

Obdobná je situace u nových emisí. V průběhu posledních let se korunové podnikové dluhopisy prověřených a kapitálově silných emitentů upisovaly při výnosech v rozmezí 3 až 5 procent nad úrovní úrokových sazeb i českých státních dluhopisů. V případě, že bychom požadovali tuto prémii i nyní, musely by již výnosy nových emisí dluhopisů, atakovat desetiprocentní hranici. Tyto výnosy jsou však aktuálně nabízeny pouze ze strany subjektů, u kterých musíme počítat s významnějšími riziky.

Snížené rizikové prémie lze vysvětlit převažujícím očekáváním, že ČNB během druhé poloviny letošního roku ukončí restriktivní měnovou politiku a začne úrokové sazby snižovat ze stávající relativně vysoké úrovně (aktuálně 7% p.a.). Vzhledem k vývoji inflace a také předpokladu zvýšeného tlaku na pokles české měny však očekávám, že ke změně kurzu měnové politiky dojde nejdříve v průběhu příštího roku a současně může dojít ještě v letošním roce ze strany ČNB k úpravě sazeb směrem vzhůru.

S odložením normalizace úrokových sazeb a rostoucími problémy v ekonomice, kdy banky obvykle utáhnou kohoutky a omezí úvěrování podniků, bychom se měli dočkat i zpětného nárůstu rizikových prémií u dluhopisů. Nelze tak vyloučit ani u kvalitních emisí dluhopisů dvouciferné roční výnosy. Pro investory je proto vhodná doba začít o tomto typu aktiva opět po letech významněji uvažovat a zajistit si tak vyšší výnosy pro následující léta.


Optimalizace struktury portfolia

Optimalizace portfolia s výhledem na nadcházející recesi je nutné řešit individuálně, v závislosti na preferencích a potřebách každého investora. Nadcházející měsíce však představují vhodnou dobu pro úpravu struktury portfolií, aby v dalších letech dosahovaly nadprůměrných výsledků. Naší snahou tak bude více cílit právě na dluhopisy a výhledově i akciovou složku. Na co se zaměřit při výběru vhodných dluhopisů a na co si dát pozor, se zmíníme v příštím článku.


コメント


bottom of page