top of page

Jet Industrial Lease | Prodat a pronajmout zpět jako příležitost pro podniky i investory

Fond pomáhá úspěšným podnikům získat kapitál na další rozvoj prostřednictvím prodeje jejich nelikvidní nemovitosti. Nabízí jim možnost si tuto nemovitost následně dlouhodobě pronajmout zpět. Tento fond je dalším projektem z dílny skupiny Jet Investment, kterou založil podnikatel Igor Fait, jeden z nejbohatších Čechů.


Než se podrobněji zaměříme na tento fond, který si klade za cíl dosahovat výnosu 8 % ročně, ale od svého založení v praxi dosahuje v průměru více než 10 % ročně, pojďme si krátce představit skupinu, která stojí za jeho založením.

Jet Investment - zakladatel fondu

Investiční skupina Jet Investment byla založena v roce 1997. Jejím záměrem bylo zhodnocovat finanční prostředky zakladatele a investorů. Toho chtěla dosáhnout nákupem a následnou správou, restrukturalizací, rozvojem a případným prodejem neveřejně obchodovaných společností. Historicky se zaměřovala především na menší a středně velké průmyslové podniky. Díky svým zkušenostem a know-how tyto podniky dokázala postupně rozvíjet a zhodnocovat. Touto činností si za posledních více než 25 let skupina vybudovala statut jedné z nejrespektovanějších společností v tomto oboru u nás.


Areál Nučice (Rudná u Prahy) - zdroj: jetinvestment.cz
Areál Nučice (Rudná u Prahy) - zdroj: jetinvestment.cz

 

Jak vznikla myšlenka fondu Jet Industrial Lease

Se svou nejen tuzemskou, ale zároveň i mezinárodní působností usoudil zakladatel fondu, že západní trendy brzy zasáhnou i středoevropský trh. Stěžejním trendem pro fond Industrial Lease pak byl v zahraničí populární Sale-and-leaseback.

Co je to Sale-and-leaseback (prodej a pronajmi zpět)?

Tj. když společnost podniká ve vlastní nemovitosti, ale z nějakých důvodů (např. pro rozvoj) potřebuje hotovost a zvolí pro to prodej vlastní nemovitosti kupujícímu, se kterým se zároveň dohodne na dlouhodobé nájemní smlouvě. Společnost tak může dál podnikat pod střechou, kde ji podnikání dlouhodobě funguje, avšak s novým kapitálem, který podnikání posune dál. V tomto případě je fond Jet Industrial Lease právě oním kupujícím.

Ale popořadě... skupina Jet Investment má za sebou zkušenosti s celou řadu akvizic průmyslových podniků. Tyto akvizice byly úspěšné především díky schopnosti správně vyhodnotit, zda má společnost potřebný potenciál. Skupina Jet Investment si tedy dnes dovede dobře vyhodnotit, zda je nějaká společnost vhodná ke koupi a má další potenciál. Protože ne vždy musí být taková společnost na prodej, byl založen fond kvalifikovaných investorů Jet Industrial Lease. Cílem fondu je využít know-how společnosti Jet Investment k vyhodnocování zdraví a potenciálu společností. Následně nabídne pomoc v podobě Sale-and-leaseback těm, kteří tato kritéria splňují.

Podle zakladatele Igora Faita a zkušeností ze západních zemí si řada společností uvědomuje, že vlastnictví nemovitosti může být v některých případech přítěž. Toto se projeví zejména ve chvíli, kdy společnost potřebuje prostředky na další rozvoj a vlastněná nemovitost může představovat potřebnou hodnotu. Z mnoha ekonomických a administrativních důvodů se některým firmám v určité fázi vyplatí varianta uvolnění finančních prostředků právě prodejem vlastní nemovitosti. Pak přichází chvíle pro fond Jet Industrial Lease, která od úspěšného průmyslového podniku koupí nemovitost. Fond zároveň tomuto podniku následně poskytne dlouhodobou nájemní smlouvu a nabídne možnost následného prodloužení.Co tvoří výkonnost fondu Jet Industrial Lease?

 

Výkonnost fondu je primárně postavená na výnosech z pronájmů pořízených nemovitostí, které se pohybují kolem 7,5 % ročně, jak jsme si blíže představili v předchozích řádcích. Ovšem dalším zdrojem příjmů, díky kterému se může výkonnost fondu dlouhodobě pohybovat i nad 10 % ročně, je developerský výnos.

Jet Investment získala díky akvizici mnoha podniků, které se jí v historii podařilo zvelebit, cenné zkušenosti také s developerskou činností. To se projevilo, když rozvoj koupeného podniku vyžadoval například výstavbu další výrobní haly, což byl krok, který Jet musel podstoupit. Tyto zkušenosti nyní fond Jet Industrial Lease plně využívá ve prospěch svých investorů.


Areál AL-KO (Německo) - zdroj: jetinvestment.cz
Areál AL-KO (Německo) - zdroj: jetinvestment.cz

Portfolio fondu


V portfoliu fondu je dnes 9 průmyslových či komerčních nemovitostí v Česku, Polsku a Německu. Tyto mají průměrnou dobu konce nájemních smluv 7,5 roku. Současně fond plánuje další developerskou výstavbu u tří projektů, zatímco v dalších dvou již development probíhá.

Mezi nájemníky, kteří v nemovitostech fondu sídlí patří například společnosti jako GZ Media, což je největší výrobce vinylových desek na světě, nebo společnost AL-KO, specializující se na zahradní techniku, s 90letou historií. Tato společnost má již od 60. let sídlo v nemovitostech, které dnes vlastní fond Jet Industrial Lease.

Fond samozřejmě pracuje i s bankovním financováním, přičemž aktuální LTV (Loan to Value) je na úrovni 41 %. Vedle většiny investorů, kteří usoudili, že fond Jet Industrial Lease je pro ně vhodnou investicí, mají ve fondu necelých 10 % majetku zainvestováno také přímí partneři Jet Investment. Ti se s skupinou dlouhodobě společně investují i v jiných projektech.

Portfolio nemovitostí fondu se s přibývajícím kapitálem investorů samozřejmě neustále doplňuje o nové nemovitosti. Aktuální stav portfolia, výkonnost fondu a další údaje o něm, můžete průběžně sledovat na odborném portálu Nemovitostni-fondy.cz.


Historie a výkonnost fondu


Výkonnost fondu JET Industrial Lease od založení. Zdroj: Nemovitostni-fondy.cz
Výkonnost fondu JET Industrial Lease od založení. Zdroj: Nemovitostni-fondy.cz

 

Jet Industrial Lease byl založen na začátku roku 2021, přibližně rok po vzniku celosvětové pandemie COVID-19. Tato doba byla charakterizována silným růstem většiny aktiv, včetně nemovitostí. Fond se na této růstové vlně sice svezl, ale svou odolnost v horších časech předvedl i následně, v roce 2022 po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu a následného růstu úrokových sazeb. Za poslední tři roky existence vygeneroval fond svým investorům průměrnou výnosnost 12,52 % ročně.

 


Likvidita fondu

 

Po dobu prvních tří let držení fondu je prodej zatížen výstupním poplatkem ve výši 95 %. První tři roky je tedy investice prakticky vázaná tímto výstupním poplatkem. Ovšem po 3 letech držení a zároveň splnění časového (daňového) testu je možné podat žádost o odprodej fondu, který pak již bude od výstupního poplatku osvobozen. Žádost o výstup z fondu probíhá formou tzv. avíza, po jehož podání začne běžet 12měsíční lhůta pro výplatu peněz. Během této čekací lhůty se prostředky zhodnocují stejně jako celý fond. Je však nutné brát v úvahu, že prostředky lze mít z fondu k dispozici nejdříve po 4 letech.


Závěr

Jet Industrial Lease je fondem kvalifikovaných investorů s ukazatelem SRI na úrovni 6. Patří mezi fondy pro investory s vyšší tolerancí rizika. Doporučený investiční horizont je minimálně 5 let a minimální požadovaná částka na investici činí 1 milion korun. V případě investice by měl tvořit doplňkovou část investičního portfolia.


Parametry Jet Industrial Lease

Fond

Jet Industrial Lease podfond SICAV I2

Cílený Výnos

8 % p.a.

Vstupní poplatek

max. 3,1 % (Conseq)

​Výstupní poplatek

95 % po dobu prvních 3 let držení 0 % po 3 letech držení

Zpětný odkup

Avízo k žádosti o odkup 12 měsíců předem

Celková nákladovost ( TER )

2,07 % p.a.

Minimální investice

1 000 000 Kč

​Minimální investiční horizont

5 let

Stanovení výkonnosti fondu

1x měsíčně

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic

Obhospodařovatel

Jet Investment, a. s.


Comments


bottom of page