top of page

Hedgeové fondy Managed Futures se opět hlásí o slovo

Zajímavý start do nového roku zaznamenal segment aktivně řízených komoditních obchodů tzv. Managed Futures. Jedná se o zahraniční hedge fondy, které se zaměřují na obchodování futures kontraktů na komodity, akciové indexy, měny a další nástroje. Pokud se zaměříme na Managed Futures fondy, které se snaží ve svých obchodních strategií následovat trendy (trend-following) na trzích, zjistíme, že řada z nich od začátku roku vyrostla o více než 10 %. Co jsou to Managed Futures?

Protože Managed Futures je zatím nepříliš známý investiční nástroj pro českého investora, tak si jej nejdříve přibližme. Jsou to hedgeové fondy registrované v USA, kde spadají pod přísný regulatorní dohled Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) a National Futures Association (NFA). Tato komise pak registruje a kontroluje portfolio manažery stejně jako hedgeové fondy, které tito manažeři spravují.

Ve Spojených státech se jedná o tradiční investiční nástroj, který už od 80. let využívají movití a institucionální investoři (např. investiční fondy nebo finanční instituce). Dnes některé hedgeové fondy spravují i miliardy dolarů movitým investorům, kteří hledají diverzifikaci pro svá tradiční portfolia složená z akcií, dluhopisů, nemovitostí apod. Jedná se však o velmi dynamický doplněk vhodný spíše pro zkušené investory. Konkrétně Managed Futures fondy zaměřující se na sledování tržních trendů se snaží vydělávat jak na růstu trhů, tak i na tržních poklesech (long/short obchody). Díky tomu mají dlouhodobě nulovou korelaci s akciovým a dluhopisovým trhem.

Nejen že Managed Futures fondy nekorelují s hlavními akciovými indexy, ale dokonce mívají často nejlepší výkonnost právě při větších akciových propadech např. v letech 2008-2009 nebo při vypuknutí pandemie 2020. Zkušený investor si vhodným doplněním Managed Futures do svého portfolia může snížit dlouhodobou kolísavost svých investic. Podrobněji princip diverzifikace tradičních aktiv s hedgeovými fondy popisuje Štěpán Pírko z fondu Bohemian Empire v podcastu pro Kvalifikovaneinvestice.cz.


Jaká je aktuální výkonnost Managed Futures?

Podívejme se na historický vývoj indexu složeného z 50 Managed Futures fondů zaměřujících se na trendové obchodování (následování tržních trendů směrem nahoru i dolů). Vidíme, že od 80. let hodnota tohoto typu investičních nástrojů dlouhodobě roste a z pravidelně se opakujících cyklů lze vyčíst, že po určitém krátkodobém až střednědobém propadu nebo stagnaci nastal výrazný růst, např při finanční krizi nebo po celosvětové pandemii zažíval tento segment doslova žně (více než 30% výnos).

Vývoj Trend following strategy indexu (index složený z 50 Managed Futures fondů)

Vývoj Trend following strategy index (index složený z 50 Managed Futures fondů). Zdroj: IASG.com
Vývoj Trend following strategy index (index složený z 50 Managed Futures fondů). Zdroj: IASG.com

Rozhodně je nutné dodat, že historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a tyto fondy mají historicky za sebou i propady přesahující 10–15 % za rok. Každopádně z přiloženého grafu je patrné, že za poslední přibližně rok a půl neměly Managed Futures na růžích ustláno, avšak nyní od začátku roku je vidět výrazný obrat. Samotný index (soubor 50 fondů) je podle informací z uvedeného zdroje již přes 8,5 % v plusu od začátku ledna. Kdybychom se pak podívali na každý z oněch 50 fondů z tohoto indexu jednotlivě, tak zjistíme, že 15 fondů už má od začátku roku překonáno 10% zhodnocení a některé jsou dokonce více než 20 % v plusu.


Je tedy patrné, že si tento segment po delší odmlce našel konkrétní trend a bude zajímavé ho v následujícím období sledovat, zda bude v kladném zhodnocování pokračovat tak jako v minulosti.

Příklad Managed Futures hedge fondu – Transtrend B.V.

Transtrend je holandský hedgeový fond s registrací u americké instituce NFA. Byl založen v roce 1991 a dnes se významným privátním i institucionálním investorům stará o více než 5 miliard amerických dolarů. Největší objem z těchto spravovaných peněž je dnes zhodnocováno v jednom z jejich nejznámějších programů DTP - Enhanced Risk (USD), jehož historie sahá až do roku 1995. Jeho průměrná výkonnost od založení dosahuje 11,46 % ročně.

Jako řada jiných Managed Futures programů si vedl excelentně zejména v těch nejtěžších dobách. Tzn. v dobách dot.com bubble (2000-02), finanční krize (2007-09) nebo pandemie Covid-19 (2020-22). Ve všech třech zmíněných krizích přesáhlo zhodnocení tohoto programu 50 %. Jedná se tak o ukázkový historický příklad, kdy hedgeový fond zaměřený na Managed Futures dokázal svými výnosy investorům výrazně mírnit ztráty v jiných investicích (akcie, dluhopisy) v těžkých časech. Toto tvrzení v historii platilo, zejména pokud by takový fond tvořil spíše doplněk investičního portfolia. Výkonnost Transtrend B.V. DTP – Enhanced Risk (USD) od založení

Zdroj: Transtrend.com
Zdroj: Transtrend.com

Jaká je dostupnost Managed Futures v ČR?

Je na místě zmínit, že Managed Futures fondy jsou dostupné především pro zkušené a institucionální investory, v některých případech minimální požadavek na vstupní investici přesahuje i milion dolarů. Ovšem v ČR jsou tyto americké Managed Futures fondy součástí investiční strategie fondů Sirius Alpha nebo Bohemian Empire Champions Fund, které už jsou dostupné pro kvalifikované investory od 1 milionu korun.

Oba zmíněné fondy měly silný rok 2022, kdy Sirius Alpha zhodnotil +16 % a Champions Fund +22 % a naopak slabší rok 2023 (+4 % a +1 %). Podobnost s vývojem trend-following Managed Futures v těchto letech tedy není náhodná a stejně tak tomu je u obou zástupců od začátku tohoto roku.

České fondy, které investují do Managed Futures hedge fondů

Zdroj: Conseq Investment Management
Zdroj: Conseq Investment Management

Pro koho jsou Managed Futures vhodné?

Managed Futures je dynamická a alternativní investice, která má svá specifika a velmi se odlišuje od tradičních investičních nástrojů (akcie, dluhopisy). Hodí se jako doplněk portfolia za účelem větší diverzifikace a celkového snížení volatility portfolia. Tento druh investice je ale dostupný pouze pro kvalifikované investory, kteří skutečně rozumí tomu, do čeho investují. Případně je vhodné před zařazením těchto investičních nástrojů do portfolia kontaktovat investičního poradce.

Comments


bottom of page