top of page

Podle čeho vybírat dluhopisový fond?

Uvažujete o investici do dluhopisů, ale ztrácíte se v moři možností? S investováním do dluhopisů teprve začínáte a jednotlivé dluhopisy (zvlášť ty korporátní) se vám jeví jako příliš rizikové? Zkuste obrátit pozornost k dluhopisovým fondům. Podívejme se společně na to, co by měl investor zvážit, než investuje do dluhopisového fondu.


Aby investor snížil riziko při investici do konkrétního dluhopisu, spočívající v nesplacení zapůjčených peněz, může investovat do dluhopisového fondu. Tím, že své riziko rozloží do všech nakoupených dluhopisů, které má vybraný fond v portfoliu, a ne pouze do jednoho jediného dluhopisu, efektivně omezí možnost výrazné ztráty. I kdyby totiž došlo k nesplacení některého z dluhopisů v portfoliu fondu, bude to mít na výnosnost celého fondu vzhledem k rozložení rizika jen minimální dopad. V případě investorů dávajících přednost bezpečnějším investicím, případně těch, kteří nechtějí trávit hodiny času posuzováním jednotlivých dluhopisů, je investice do dluhopisového fondu vhodnější variantou a lze ji jen doporučit.


Co rozhoduje o výnosu

Aby se investor mohl správně rozhodnout, je nejprve potřeba trochu teorie. V případě nákupu dluhopisů existuje několik proměnných. Jednou z nejdůležitějších je výnos portfolia dluhopisů do splatnosti. Tedy výnos, který by investor teoreticky získal, kdyby za aktuální tržní cenu nakoupil dluhopisový fond a držel ho až do splatnosti všech dluhopisů.


V praxi se však finance ze splacených dluhopisů neustále reinvestují a zároveň se mění tržní cena dluhopisového fondu – v závislosti na aktuálních úrokových sazbách a dalších faktorech. Zjednodušeně lze říct, že ideální je investovat do dluhopisového portfolia ve chvíli, kdy sazby v ekonomice jsou na svých maximech a očekává se jejich postupné snižování. Investovat do dluhopisů ve chvíli zvyšování úrokových sazeb se naopak nedoporučuje, protože klesá jejich výnosová atraktivita, a tím i tržní cena. O inverzním vztahu mezi růstem či poklesem úrokových sazeb a tržními cenami dluhopisů jsme psali ZDE. Správné načasování je tedy klíčové.Právě nyní jsme v období, kdy po prudkém růstu úrokových sazeb v České republice dochází k jejich stabilizaci. I když existuje riziko dalšího zvýšení, nacházíme se někde u vrcholu a s velkou pravděpodobností budou úrokové sazby postupně klesat. Tempo jejich poklesu v ČR nelze dopředu odhadnout, nicméně v současné chvíli se očekává, že k prvnímu snižování úrokových sazeb Českou národní bankou by mohlo dojít v druhé polovině roku 2023. A tato skutečnost může být zajímavou investiční příležitostí pro investory do dluhopisů v horizontu jednoho až dvou let.


Předvídat, jak se budou v nejbližší budoucnosti pohybovat úrokové sazby v ČR, EU a v USA, je velice obtížné a ve svých výhledech se významně liší i analytici. Můj názor je, že v ČR jsme pravděpodobně již na vrcholu úrokových sazeb, ale v EU a USA se úrokové sazby budou ještě zvyšovat. Z tohoto důvodu bych doporučoval investovat dluhopisového fondu, který investuje do českých dluhopisů vydaných v českých korunách.


U takového fondu se pak zajímejte především o výnos fondu do splatnosti, kvalitu nakoupených dluhopisů, která se vyjadřuje ratingem dluhopisů, a duraci portfolia (představuje splatnost dluhopisů v portfoliu).


Durace je pojem vyjadřující průměrnou dobu splatnosti dluhopisového fondu. V případě očekávaného poklesu úrokových sazeb v ekonomice je při vybírání dluhopisového fondu lepší (při podobném riziku portfolia) ten, který má vyšší duraci, tedy průměrnou dobu splatnosti portfolia dluhopisů.

Příklady dluhopisových fondů investujících převážně v českých korunách (a pokud v zahraničních měnách, tak s měnovým zajištěním):

Fond

Zaměření

Výnos do splatnosti

​EnCor Fixed Income Strategy

Fond kvalifikovaných investorů investující do státních a korporátních dluhových instrumentů z různých odvětví, vydaných emitenty zejména z České republiky, doplněných o emitenty z EU a USA

8,7 %

J&T BOND

Dluhopisový fond v jehož portfoliu převažují podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka.

Dluhopisy jsou doplněny mixem korporátních a státních dluhopisů,

čímž vzniká potenciál velmi zajímavého výnosu s možností diverzifikace rizika

7,33 %

NN International Czech Bond

Dluhopisový fond investující do dluhopisů vydaných v českých korunách. Jedná se o dluhopisy emitované českou vládou, obcemi a firmami

5,89 %

Amundi CR – obligační fond

Dluhopisový fond investující především do českých státních a podnikových dluhopisů. Investice v cizí měně zajišťuje proti měnovému riziku

5,8 %

Dodatečný výnos při poklesu úrokových sazeb

Pokud nakoupíte dluhopisový fond investující především do dluhopisů vydaných v českých korunách, dojde při poklesu úrokových sazeb (tedy když ČNB začne úrokové sazby snižovat) k přecenění ceny nakoupených dluhopisů směrem nahoru. Investor do tohoto fondu tak může i během jediného roku dosáhnout velmi zajímavého výnosu, který se vyrovná výnosu akciových portfolií. Zároveň je jeho investice vystavena podstatně nižší kolísavosti, což snižuje riziko pro investora.


Investování do dluhopisů tedy může být velmi zajímavé a výnosné, a to i v případě konzervativních investorů, kteří nechtějí podstupovat vyšší míru rizika. Rozhodujícím faktorem pro investici do dluhopisových fondů je samotný výběr vhodného dluhopisového fondu s delší durací a dále správné načasování nákupu – podle vývoje úrokových sazeb v ekonomice.

Článek zjednodušeně popsal část rozhodovacího procesu při nákupu dluhopisového fondu, kde je zapotřebí sledovat ukazatele jako výnos do doby splatnosti, rizikovost fondu a durace. Vedle těchto hledisek je důležité zvolit také správné načasování nákupu dluhopisového fondu.


V případě zájmu o podrobnější informace ohledně výběru dluhopisového fondu a načasování jeho nákupu se obraťte na své investiční poradce nebo nás kontaktujte.Comments


bottom of page